> nieuws

Nieuws

 
6 april 2017

Vermaning Franeker verkocht

De Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek verkoopt – na haar gebouw in Itens – nu de tweede vermaning: die van Franeker aan de Hofstraat 1c. Per 4 mei 2017 gaat het kerkgebouw over in handen van een particulier. De vermaning wordt dan een woonhuis op een prachtige locatie in Franeker. 

De Lytse Streek is een streekgemeente die tot stand is gekomen door een fusie van de gemeenten Baard-Itens, Witmarsum en Franeker.

De gemeente heeft wortels die teruggaan tot de begintijd van de doperse beweging in de vroege 16e eeuw. Het was een tijd van onrust in Friesland, militair, sociaal, en ook op het gebied van het geloof. Rond 1520 waren doperse denkbeelden al verspreid over West-Europa. In Friesland begon de kettervervolging een paar jaar later. In 1529 kwamen er plakkaten tegen ketters. En in 1530 was er een eerste doodvonnis tegen Wybrant Janszoon van Hartwert; een paar maanden gevolgd door de executie van Sicke Freerks in Leeuwarden. In die tijd waren er al samenkomsten in Franeker en op Kromwâl bij Britswert (later Itens). Witmarsum is beroemd vanwege Menno Simons, die in 1536 uit de katholieke kerk stapte en zich bij de doperse beweging aansloot.

Nu, bijna 500 jaar later, sluit de vermaning in Franeker, maar dat betekent niet dat de doopsgezinden uit Franeker vertrekken. De gemeente blijft in Franeker actief met haar kringen. De zondagse vieringen zullen plaatsvinden in Witmarsum en nog enige tijd in Itens.

De laatste viering in de vermaning zal plaatsvinden op eerste paasdag, zondag 16 april om 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur is er inloop met koffie en thee en muziek. Het is Pasen, dus het wordt een feestelijke viering, maar toch met een bitter tintje door het afscheid. Thema van de dienst zal zijn ‘nieuw leven’.

Wie bij het afscheid van de vermaning aanwezig wil zijn of onze gemeente wil steunen bij dit afscheid is van harte welkom in deze dienst. Ook in de dagen voorafgaand aan 16 april is er gelegenheid te komen. Vanaf donderdagavond (avondmaal) zijn er vieringen onder de naam ‘Op weg naar Pasen’, elke avond 19.30 uur.

Informatie: via Facebook Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek, of dg.delytsestreek@outlook.com.

 Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl