Nieuws

 
 
3 april 2017

Raad van Kerken: religies als geluksfactor

Religies worden in Nederland te gemakkelijk op een negatieve manier weergegeven. Religies bieden juist een weg waarop geluk bereikbaar wordt, en vertrouwen en vrede haalbare idealen zijn. Vanuit die toonzetting komt de Raad van Kerken met een nieuwe uitgave, getiteld Op weg naar geluk

De uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning laat zien hoe godsdiensten op een positieve manier kunnen helpen de wereld op te bouwen. ‘De bijbelse verhalen hebben me niet alleen wijsheid gebracht’, zegt Bart Koet, ‘maar hebben me ook een vrolijker mens gemaakt’.

Op weg naar geluk maakt met korte teksten inzichtelijk hoe religies als jodendom, islam, hindoeďsme en boeddhisme net als het christendom inspiratie kunnen bieden aan de gelovigen. ‘Het gaat er daarbij niet om’, zegt Corry Nicolay, ‘dat je het eens bent met elkaar, maar dat je elkaar eerst leert begrijpen’.

Verschillende religies leggen nadruk op de manier waarop gelovigen zelf de bronnen raadplegen. Peter Nissen, christelijk theoloog: ‘Er is de ambivalentie van het heilige. De heilige boeken laten ons de keuze. Het is aan mensen om te beslissen welke kant het op zal gaan.’ En boeddhist Michael Ritman citeert Boeddha: ‘Net zoals een goudsmit zijn goud test, zo moet jij (als lezer, red.) mijn woorden onderzoeken’.

In de uitgave komen ook diverse studenten aan het woord. Osman, een imam in opleiding, zegt: ‘Ik zie de godsdienst als iets fijns. Maar zelfs ’s werelds beste medicijn kan dodelijk zijn als je het verkeerd gebruikt.’

Wie een digitale versie of een gedrukte uitgave wil ontvangen van Op weg naar geluk kan een exemplaar aanvragen bij het bureau van de Raad van Kerken, tel. 033 4633 844. Wie een gesprek wil voeren over de uitgave en het thema kan via het bureau in contact worden gebracht met de hoofdredacteur dr. Jan Peter Schouten, voorzitter van de beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken.


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl