Agenda

 
 
3 april 2017, 19:30 uur

Spinoza over geloof, wetenschap en de staat

Doopsgezinde kerk, Den Ilp 3, Den Ilp

In zijn in 1670 anoniem gepubliceerde Theologisch-Politieke Verhandeling, door zijn tegenstanders ook wel genoemd 'een boek gesmeed in de hel', zet Spinoza in diverse hoofdstukken zijn opvattingen uiteen over de verhouding geloof, wetenschap (wijsbegeerte) en staat. Kan de wijsbegeerte iets zeggen over het geloof, en omgekeerd het geloof iets over de wijsbegeerte? Wat betekent overigens geloof bij Spinoza en wat bijgeloof? Is er bij Spinoza sprake van een scheiding tussen kerk en staat en hoe ziet hij de staat? Tenslotte: zou het in de lijn van Spinoza zijn om te zeggen dat godsdiensten de grootste oorzaak vormen van de conflicten in de wereld?

Deze en andere vragen komen aan de orde met verwijzing naar de Theologisch-Politiek Verhandeling, maar ook naar de Ethica en naar die andere politieke tekst van Spinoza, de Politieke Verhandeling.

Jos Scheren behandelt dit onderwerp in een cyclus van drie maandagavonden op3, 10 en 24 april, steeds van 19:30 tot 21:00 uur.

Deelname en koffie/thee is gratis; een vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld.

Aanmelding is niet vereist, maar wel prettig. Bel of mail naar Eric Tielemans: 06 4972 0386 | erictielemans@hotmail.com.
Zie voor meer informatie over onze gemeente: www.dgdenilp-landsmeer.doopsgezind.nl


Naar de agenda