Agenda

19 maart 2017, 09:30 uur

Gastendienst met het Kwartettekoar in Rottevalle

Doopsgezinde kerk, Haven 16, Rottevalle

Tijdens de Gastendienst brengthet bekende Kwartettekoar it sjongspul 'De keunst fan it libben' met teksten van Eppie Dam. De liederen zijn op muziek gezetdoor Hindrik van der Meer.


Naar de agenda