Agenda

 
 
6 april 2017, 20:00 uur

Boekpresentatie Kieswijzer Levensbeschouwing

Spui25, Amsterdam

Levensbeschouwelijk kiezen, hoe doe je dat met wijsheid? Heeft zweven, zwerven en zwoegen je voorkeur? Of heb je je vaste plek al gevonden? In zijn nieuwe boek Kieswijzer levensbeschouwing gaat godsdienstantropoloog André Droogers in op dit soort vragen. Droogers is lid van de doopsgezinde gemeente in Zeist. Amsterdam University Press nodigt u van harte uit voor de boeklancering, met André Droogers, Manuela Kalsky, Joep de Hart, Halleh Ghorashi en Julia van Rijn.

Steeds meer mensen zoeken hun levensbeschouwelijke heil buiten de gebaande paden. Vroeger bepaalden kerken de richting. Nu maakt de meerderheid van de Nederlandse bevolking zelf uit wat zinnige antwoorden zijn op vragen als ‘wat is de reden van mijn bestaan?’. Het keuzeaanbod is groter en gevarieerder dan ooit en kan desoriënterend werken. Kieswijzer levensbeschouwing werkt als een praktische zingevingsgids, om je te helpen je te oriënteren op het uitgebreide spirituele landschap.

Over de sprekers: Prof. Dr. Manuela Kalsky (1961) is houder van de Edward Schillebeeckx-leerstoel aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit. Ze gaat als moderator in gesprek met auteur André Droogers (1941), emeritus hoogleraar Culturele Antropologie, in het bijzonder Religieuze en Symbolische Antropologie, aan de Vrije Universiteit. Recent publiceerde hij Zingeving als spel (2010), God 3.0 (2014), Religion at Play (2014) en Boodschap aan elkaar (2016). Prof. Dr. Joep de Hart (1954) is cultuur- en godsdienstsocioloog, senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en hoogleraar ‘Kerk en Wereld’ aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij zal o.a. ingaan op de transformatie van godsdienst en levensbeschouwing in de afgelopen decennia. Prof. Dr. Halleh Ghorashi (1962) is cultureel antropoloog en hoogleraar ‘Diversiteit en Integratie’ bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij zal ingaan op het thema levensbeschouwing en diversiteit. Ds. Julia van Rijn (1958), scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam, verzorgt een gesproken column.

Het wordt een inspirerende avond voor zwevende zinzoekers én voor wie zijn of haar levensbeschouwelijke positie al heeft bepaald. Aansluitend boekverkoop, signeren en borrel. De bijeenkomst duurt van 20:00 tot 21:30 uur. De toegang is gratis. Aanmelden via www.spui.nl.

Kieswijzer levensbeschouwing – André Droogers (verschijnt: 04-04-2017) Paperback │242 pagina’s │ €19,95 ǀ ISBN: 978 94 6298 425 7 ǀ ook verkrijgbaar als e-book. www.kieswijzerlevensbeschouwing.nl.Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl