Agenda

 
 
16 maart 2017, 20:00 uur

Daders en slachtoffers van misdrijven

Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

Ds. Jan Eerbeek spreekt in Leeuwarden over daders, slachtoffers en nabestaanden van misdrijven: 'Tussen daders en slachtoffers: een kloof of een brug?'Criminaliteit heeft vaak blijvende impact op het leven van slachtoffers en nabestaanden, maar ook op dat van de dader en zijn of haar familie.

Spreker ds. Jan Eerbeek heeft als gevangenispredikant twintig jaar met gedetineerden en hun familie gewerkt, was vijftien jaar hoofdpredikant bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is oprichter van Exodus, een landelijk nazorgprogramma voor opvang en begeleiding van ex-gedetineerden. In zijn boeken heeft hij geschreven over zijn contacten met nabestaanden en slachtoffers van misdrijven. Jan Eerbeek is nog steeds actief in de begeleiding van mensen die vastgelopen zijn. Hij is voorzitter van Epafras (pastorale begeleiding van Nederlanders in buitenlandse gevangenissen) en van Kerken met Stip, een landelijk netwerk van tachtig kerken die gastvrij willen zijn voor ex-gedetineerden en hun familie.

Tijdens de bijeenkomst zullen we met elkaar in gesprek gaan over de beleving van slachtoffers/nabestaanden en daders en wat verbinding tussen hen daarvoor kan betekenen.

Deze avond staat in relatie tot het project van verzoening in Colombia, maar dan toegespitst op de actuele situatie in Nederland.

Toegang vrij, iedereen is welkom. Na afloop is er een collecte voor Kerken met Stip.

Graag even opgeven: koster-dgl@kpnmail.nl | 058 212 40 73
Kijk voor meer info op www.dgleeuwarden.orgNaar de agenda