Agenda

11 maart 2017, 10:30 uur

Jaarvergadering Vriendenraad WereldWerk

Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk-de Bult

Doopsgezind WereldWerk houdt van 10.30 uur tot 12.15 uur dejaarlijkse vergadering van de Vriendenraadin Fredeshiem. Dit is voorafgaandaan deWereldWerk Conferentie.

Vrienden zijn van harte uitgenodigd voordeze vergadering, en natuurlijk ook voor deconferentie zelf.Graag even bericht van deelname aan deVriendenraad aan Jacob Kikkert,jhkikkert@doopsgezind.nl


Naar de agenda