Agenda

3 maart 2017, 18:00 uur

Leren en Vieren-weekend OJEC

Conferentiecentrum Mennorode, Apeldoornseweg 185, Elspeet

Het weekend van het Overlegorgaan Joden en Christenen heeft als thema 'rechtvaardiging’. In beide religies komt dit thema aan de orde. De centrale vraag zal zijn: ’Hoe sta ik voor de Eeuwige? Hoe houdt de Eeuwige het met mij uit?’ Het zal gaan over de verhouding waarin joden en christenen staan tot hun G’d. 

Zonde en vergeving, genade, geloof en vertrouwen zijn daarbij sleutelbegrippen. Welke rol spelen zij in beide religies en op welke wijze kunnen wij daarover met elkaar in gesprek gaan? Wij willen daarbij losjes aanknopen bij de herdenking van 500 jaar Reformatie. 

Sprekers zijn van joodse zijde dr. Rob Cassuto, verbonden aan stichting Pardes, en dhr. Vogel, verbonden met en actief in de Moesar beweging. Van christelijke zijde spreekt prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, hoogleraar Bijbelse Theologie op de Miskotte/Breukelman Leerstoel en universitair hoofddocent dogmengeschiedenis aan de Protestantse Universiteit.

Vrijdagavond wordt er gelernd met dr. Leo Mock. Er is een kinderprogramma o.l.v. Sarai Mock.

Prijs: € 145,- voor volwassenen; € 75,- voor studenten en kinderen; € 55,- voor dag-gasten.

De maatlijden zijn uitsluitend vegetarisch. Koosjer eten is mogelijk, wel bij opgave vermelden.

Informatie bij Coen Constandse: coenconstandse@hotmail.com | 06 3459 9263

Aanmelden bij Petra van Schelven-van de Wetering: renevendewetering@planet.nl | 0252-676266

IBAN-nummer betaling: NL10 INGB 0005 2892 50


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl