Agenda

12 februari 2017, 15:00 uur

Iona-zangmiddag in Leeuwarden

Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

Iona-zangmiddag met als motto 'Dat it paad op dy takomt', ofwel 'Opdat het pad naar u toekomt'.

Iona-zangmiddag met als motto 'Dat it paad op dy takomt', ofwel 'Opdat het pad naar u toekomt'.

De samenzang duurt van 15.00-16.30 uur en staat o.l.v. Hindrik van der Meer. Aansluitend begint om 17.00 uur een viering, geleid door Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra.

Toegang gratis, vrijwillige bijdrage in de kosten. Graag opgeven bij tj.hiemstra@hetnet.nl. Zie ook www.dgleeuwarden.org.


Naar de agenda