Agenda

 
 
9 augustus 2017, 10:30 uur

Zomerweek 2017: Hoe vrij is de vrije markt?

Internationale School voor Wijsbegeerte, Dodeweg 8, Leusden

Hoe vrij is de vrije markt? Filosoferen over vrijzinnigheid en humanisme in een neoliberale wereld. 

De neoliberale politiek koestert een heilig geloof in de vrije markt. Levensbeschouwing, cultuur en zingeving verdwijnen daarmee meer en meer van de publieke agenda. De samenleving wordt gezien als een markt waar mensen human resources zijn: ze werken en consumeren en dragen zo bij aan groei en rendement. Culturele en religieuze tradities, kunst, literatuur en verbeelding? Daar gaat de politiek niet meer over, dat doe je maar in je privé-tijd… Culturele verschillen staan de vrije ontplooiing van de markt alleen maar in de weg.

Laurens ten Kate bestudeert met de deelnemers van deze gloednieuwe zomerweek de diverse filosofische visies op neoliberalisme, pro en contra. De rode draad is een zoektocht naar een nieuw begrip van vrijheid, in gesprek met de rijke filosofische tradities die al sinds de Oudheid over vrijheid nadenken. We zullen tevens ontdekken dat twee moderne stromingen op de levensbeschouwelijke landkaart van Nederland, de vrijzinnig-religieuzen en de humanisten, pioniers waren en zijn in deze zoektocht naar een andere vrijheid.

Basistekst van de vijfdaagse zomerweek is Ten Kates recente boekje De vreemde vrijheid. Data: 9–13 augustus 2017. Aanvang woensdag 10.30 uur t/m zondag 13.00, waarna een afsluitende lunch.

Laurens ten Kate is bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme. De gelijknamige leerstoel is gevestigd door Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG), een gezamenlijk initiatief van Vrijzinnigen Nederland, Doopsgezinden en Remonstranten. De stichting wil het vrijzinnig denken en handelen in de Nederlandse samenleving bevorderen.


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl