Agenda

 
 
10 maart 2017, 20:00 uur

Catherine Keller houdt vrijzinnige lezing

Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

Catherine Keller geeft de eerste ‘Vrijzinnige Lezing’ in de Geertekerk in Utrecht. Het is de bedoeling dat De Vrijzinnige Lezing tweejaarlijks gehouden wordt door een internationaal vooraanstaande theoloog die aan de vrijzinnige theologie een goede impuls kan geven.

Keller (geboren 1953) is hoogleraar aan Drew University bij New York. Ze heeft een brede achtergrond in de procestheologie, de feministische theologie en ze is vertrouwd met de postmoderne filosofie. Je kunt zeggen dat ze daarmee terreinen bestrijkt die op dit moment voor een vrijzinnige theologie belangrijk zijn. Zij heeft een paar spannende boeken geschreven waarin ze duidelijk stelling neemt. Ze schreef over de apocalyptiek: het einde van de wereld is een eind van de huidige status quo en dus een nieuw begin. Ze behandelde het thema van de schepping: God heeft alles niet uit niets geschapen. Schepping is daar, waar uit de diepte weer iets nieuws begint. Ze bestudeerde de negatieve theologie: van God weten wij eigenlijk niets. We moeten serieus rekening houden met de mogelijkheid dat een religieus geloof onmogelijk is. Achter deze uitspraken ligt de kern van haar theologie.

De feministisch theologe Sally MacFague heeft naar voren gebracht dat je de wereld kunt zien als het lichaam van God. In de procestheologie is de gedachte verwoord dat God met het geheel van de wereld meegroeit. God zit daardoor helemaal in de wereld, die zogezegd zijn lichaam is. Je kunt dat ook zo zeggen: wij belichamen God. Wat wij doen en wat we met elkaar doen, raakt aan God.

In onze wereld hangt alles met alles samen. Alles is gerelateerd. Geen mens kan zich losmaken van de wereld en zich daarvan afzonderen. Anders geformuleerd: wij bestaan uit relaties. Wij nemen allerlei invloeden in ons op en door die invloeden bouwen we onszelf op. Wij geven ook allerlei invloeden door aan anderen. Op die manier zijn wij verweven met de hele wereld, waarin God ook verweven is.

Over God kun je niet zoveel zeggen. God is ‘een naam voor het kostbare leven van allen die daarin verwikkeld zijn’, schrijft Keller. Wij kunnen het geheel van het leven, waarin we zelf verweven zijn, met al zijn verwikkelingen en relaties niet overzien. Daardoor kunnen we ook niet zoveel over God zeggen, die daarin zit. Maar om God geven, betekent dat wij geven om onze wereld en onze onderlinge verhoudingen. Om die verhoudingen gaat het in bevrijdingstheologie, feministische theologie, eco-theologie of postkoloniale theologie.

‘Dat waarvoor God een scheldnaam is, interesseert zich niet voor de vraag of wij wel of niet geloven. Geeft daarom geen donder. Doet niet aan vervloekend gedonder. Wat ertoe doet, wat er misschien oneindig toe doet, is wat wij aardbewoners nu gezamenlijk belichamen. Niet wat wij zeggen over God, maar hoe wij God doen.’

door Rick Benjamins

Aanvangstijd:
De lezing begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. De voertaal is Engels.

Kosten:
Kaarten voor De Vrijzinnige Lezing kosten € 10 en zijn vooraf te bestellen zodat u verzekerd bent van een plaatsje. De toegangsprijs is inclusief koffie of thee. De borrel na afloop is op eigen kosten.

De Vrijzinnige Lezing wil nieuwe, vrijzinnige theologie onder de aandacht brengen bij een breed publiek. Dat doet zij door een theoloog met een internationale reputatie naar Nederland te halen voor een publiekslezing en een masterclass. Het gaat hierbij om theologen die de vrijzinnige/postmoderne theologie een nieuwe impuls hebben gegeven, die breed gewaardeerd worden maar in Nederland nog niet bij iedereen bekend zijn. De vrijzinnige lezing wil (vrijzinnige) academici, theologen, studenten en andere geďnteresseerden met deze activiteiten stimuleren en verdieping aanbieden.

De vrijzinnige lezing wordt gefinancierd door Stichting Steunfonds Vrijzinnig Hervormd Godsdienstig Leven. De praktische uitvoering is in handen van een klein comité, bestaande uit prof. dr. Rick Benjamins (voorzitter), prof. dr. Hetty Zock, prof. dr. Wim B. Drees, prof. dr. Arie Molendijk en drs. Erik Jan Tillema (uitvoerend secretaris).

Meer informatie over De Vrijzinnige Lezing vindt u op www.devrijzinnigelezing.nl


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl