Agenda

 
 
8 april 2017, 10:00 uur

Doopsgezinde Zendingsworkshop en ALV

Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

De jaarlijkse Doopsgezinde Zendingsworkshop heeft als onderwerp 'Inspiratie voor Gemeente-zijn Nuí. Medewerking verleent broeder Jelle Waringa, voorganger van Nijkleaster, Jorwert. Aansluitend wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden.

Nu onze gemeenten kleiner worden en de financiŽn vaak teruglopen, neemt bij velen de behoefte toe aan bezinning op wat gemeente-zijn eigenlijk is. Hoe kunnen we nieuwe inspiratie opdoen om gemeente te zijn in deze tijd? De Doopsgezinde Zending organiseert voorafgaande aan haar algemene ledenvergadering een workshop over dit onderwerp.

We zijn heel blij dat broeder Jelle Waringa, ouderenpastor in de doopsgezinde gemeentes Joure, Sneek en Bolsward en zeer nauw betrokken bij Nijkleaster in Jorwert, Friesland, ons wil laten ervaren en wil vertellen over wat Nijkleaster in de loop der jaren voor velen en ook voor hemzelf is gaan betekenen. Hij is een enthousiaste verteller en voorganger in Nijkleaster. Hoe komt het dat velen binnen, maar zeker ook buiten de christelijke gemeenten deze plek als inspiratieplek zijn gaan ervaren, en wat zijn dan de waardevolle elementen van Nijkleaster? We beginnen de ochtend met een kort ochtendgebed volgens de liturgie van Nijkleaster.

We besluiten de morgen met prikkelende stellingen die maken dat we met broeders en zusters van verschillende gemeenten aan de slag kunnen gaan om te ontdekken hoe onze eigen gemeente een inspiratieplek kan blijven of worden in deze tijd.

Hij neemt de vijf broden en de twee vissen,

kijkt op naar de hemel en zegent ze.

Hij breekt ze en geeft ze aan zijn leerlingen om voor te zetten aan de scharen.

En die eten en worden verzadigd, Šllen.

Het overschot aan brokken dat door hen wordt opgehaald is twaalf korven.

Lucas 9: 16 Ė 17

www.naardensebijbel.nl†|†www.Grandchamp.org

Programma

10.00 uur -†Ontvangst met koffie en thee in de vermaning van DG Bussum-Naarden

10.30 uur -†Workshop o.l.v. Jelle Waringa: Nijkleaster als inspiratieplek.†Vervolgens gaan we aan de slag om samen te onderzoeken hoe onze eigen gemeente een inspiratieplek kan blijven of worden in deze tijd.

13.00 uur -†Einde ochtendprogramma. Lunch met mogelijkheid nog wat na te praten†(graag van tevoren bij ons opgeven i.v.m. inkopen; bij voorkeur per e-mail).

13.30 uur -†Algemene Ledenvergadering

15.00 uur - Einde

Informatie en opgave bij de secretaris van de Doopsgezinde Zending, Gerda Tenkink:†info@doopsgezindezending.nl†| 06 128 10 245 | 033 433 30 85 |†www.doopsgezindezending.nlTerug
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl