> nieuws

Nieuws

 
21 april 2016

In gesprek met Menno

Op 20 mei verschijnt het boekje In gesprek met Menno, waarin hertaalde teksten van Menno Simons zijn opgenomen. Er is gekozen voor drie thema’s: geloven, Jezus Christus en de nieuwe mens. De auteurs zijn Rink de Vries, Simon van der Linden, Cor Nijkamp en Flora Visser.

De oorspronkelijke taal van Menno is niet meer de onze, daarom zijn enkele teksten van Menno in eigentijdse bewoordingen hertaald. In de gekozen teksten willen de schrijvers van In gesprek met Menno duidelijk maken dat het bijbels geloven ook zeggingskracht heeft voor mensen van de 21e eeuw. Bij de hoofdstukken in het boekje zijn verdiepende vragen en verwijzingen naar relevante bijbelgedeelten opgenomen. Menno’s bedoeling was dat gelovigen in gesprek zouden gaan rondom de bijbel; de schrijvers van In gesprek met Menno hopen dat het boekje ook nu mensen aanzet tot gesprekken over bijbel en geloof. 

In gesprek met Menno is bedoeld voor gemeenten en kringen die geïnteresseerd zijn in de wortels van de doperse traditie. Niet alleen de geschiedenis komt aan de orde, er worden ook lijnen naar het heden getrokken. In mei en juni wordt In gesprek met Menno in een drietal doopsgezinde gemeenten in Friesland gepresenteerd:

25 mei in Rottevalle, 20.00 – 21.30 uur

28 mei in Witmarsum, 14.30 – 16.00 uur

8 juni in Hallum, 20.00 – 21.30 uur

Bestellen of meer informatie: ingesprekmetmenno@gmail.com


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl