> nieuws

Nieuws

21 april 2016

Pinkstercollecte Doopsgezinde Zending

Wat is Pinksteren een prachtig feest. Het boek Handelingen roept de inspiratie terug van de eerste gemeente in Jeruzalem. Handelingen breekt direct al in het allereerste vers door met de onverbrekelijke band tussen al wat Jezus heeft gedaan en (ons) heeft geleerd. En we lezen hoe Petrus niet af laat te spreken over en vanuit de voelbare ‘power’ in het onderricht van Jezus. Dat is verstaanbaar in alle talen, ook in de onze. Pinksteren is een aanmoediging over het goede nieuws te blijven vertellen. Bijvoorbeeld over Jezus’ eerste uitleg bij de vissers van Galilea: ‘Volg mij na, en ik zal u vissers van mensen maken’. 

Vissers van mensen…

De Theologen Denktank van de Doopsgezinde Zending is bezig met het in eigentijdse taal  formuleren wat zending en gezonden-zijn vandaag betekent, ook voor onze gemeenten. Daarin speelt het bijbelverhaal over het (op-)vissen van mensen uit het donker een belangrijke rol. De vissers van mensen maken een keuze; zij volgen Jezus na. Tot die houding roept Pinksteren op: de bijbelverhalen doorvertellen, uitleggen en er naar handelen, samen hier in Nederland en binnen de wereldbroederschap.  

Het Midden-Amerikaanse seminarie Semilla in Guatemala Stad

Al decennia is er een inspirerende uitwisseling tussen de Doopsgezinde Zending en Semilla, dat zo’n 170 studenten uit acht landen bedient. Semilla maakt zich sterk om in een gewelddadig deel van de wereld toch een predikantsopleiding te realiseren, die theologische diepgang combineert met vredesopvoeding en betrokkenheid bij de samenleving. Maar Semilla kampt nu wel met scherp terugvallende inkomsten door oplaaiend geweld om hen heen.

Hoe kunnen  wij helpen?

Bij Semilla vinden we vissers van mensen. Hun werk moet kunnen doorgaan. Uw financiële bijdrage daarbij is zeer welkom en buitengewoon goed besteed. Overmaken kunt u, bij voorkeur via e-bankieren, naar bankrekening NL64ABNA0545424976 t.n.v. Stichting Doopsgezinde Zending. Wij zorgen dat uw geld rechtstreeks bij de docenten en studenten van Semilla komt.

Bij voorbaat dank, sjaloom!,

Chris Maas, voorzitter Doopsgezinde Zending


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl