Agenda

 
 
16 februari 2016, 20:00 uur

Joke Hermsen in Drachten

Grote Kerk, Zuidkade 19, Drachten

Joke J. Hermsen verzorgt op dinsdagavond 16 februari de Veertigdagentijd-lezing. Haar essaybundel Stil de tijd vormt de basis voor haar betoog. Tijdens de avond is er ook gelegenheid het ‘wonderlijke’ van de stilte te ervaren door middel van een stiltemoment en muziek - een ‘muzikale verstilling’ - door organist Rein Albert Ferwerda.

Joke Johannette Hermsen is schrijfster, publiciste en filosofe. Zij studeerde literatuur en filosofie in Amsterdam en Parijs en promoveerde op een proefschrift over Lou Andreas-Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann. Tevens deed zij onderzoek naar het gedachtegoed van Hannah Arendt, Simone Weil en Emmanuel Levinas.

In 1998 debuteerde Joke Hermsen met de roman Het dameoffer, gevolgd door de historische roman Tweeduister (2001), die tijdens het Interbellum speelt en onder meer de levens van T.S. Eliot en Virginia Woolf tot onderwerp heeft. Meerdere romans volgden.
Naast romans schrijft Hermsen ook essays over kunst, literatuur en filosofie. De meest bekende werd Stil de tijd.

Stil de tijd
De titel van Stil de tijd is ontleend aan een dichtregel van Gerrit Kouwenaar: ‘spel het vlees, stil de tijd, leef nog even’. In de essaybundel neemt Hermsen het verschijnsel ‘geen tijd hebben’ kritisch onder de loep. Vanuit het gedachtegoed van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch en Peter Sloterdijk ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd, waarin zij een onderscheid aanbrengt tussen kloktijd en innerlijke tijd. Zij verkent het belang van rust, vervelen en wachten, ervaringen die sinds de Oudheid als belangrijke voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar in het huidige economische tijdsgewricht nog weinig waardering krijgen.

Veertigdagentijd
De veertigdagentijd begint ieder jaar op Aswoensdag, de eerste dag na afloop van het carnaval; dit jaar valt Aswoensdag op 10 februari. De veertigdagentijd is de periode die voorbereidt op het paasfeest en wordt gezien, beleefd als de periode van vasten, bezinning, verstilling.

Entree: € 6,00; koffie/thee € 1,00


Terug
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl