>

Achtergronden

 
28 maart 2022

Ledenraad: heb vertrouwen

‘Heb vertrouwen in moeilijk tijden.’ Dat was de bemoedigende boodschap die de Ledenraad zaterdag jl. aan het begin te horen kreeg. De woorden kwamen van ds. Sonja van der Meulen, bestuurslid van de ADS en gastvrouw van deze hybride Ledenraad, bijeen in 'haar' Lokhorstkerk in Leiden.

De bijeenkomst was een paar keer uitgesteld en zou eigenlijk plaatsvinden in november vorig jaar. Het uitstel kwam ook omdat de Ledenraad, gezien haar aard, de voorkeur gaf aan een fysieke bijeenkomst. Toch was ook dit keer niet iedereen er live bij. Via een Zoomverbinding konden verschillende broeders en zusters vanuit het hele land meedoen.

Het jaarplan en de begroting voor 2022 werden goedgekeurd. Uitgebreid werd gesproken over de rol van de Ledenraad. Er is zorg over in hoeverre de Ledenraad leeft binnen de broederschap. Geconstateerd werd dat met name binnen de Ringen goed wordt gecommuniceerd over de Ledenraad en wat daar besproken wordt. Op andere plaatsen in het land gaat dat wat moeizamer. Hiervoor is een plan gemaakt, want de Ledenraad is belangrijk. Die beoordeelt niet alleen begrotingen en jaarplannen, maar denkt ook mee over actuele zaken. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met vergrijzing en inkrimping? Hoe om te gaan met het doopsgezinde gedachtegoed in breder perspectief? Hoe kunnen we met elkaar gemeenschap zijn?

Het was goed om weer bij elkaar te komen. De volgende bijeenkomst van de Ledenraad is op 21 mei a.s.

Blijf op de hoogte van wat er in de Ledenraad gebeurt. Schroom niet om vragen te stellen aan het bestuur; schroom niet om mensen uit de Ledenraad uit te nodigen hun verhaal te doen in uw gemeente. Het is belangrijk.


Terug