>

Achtergronden

 
31 januari 2022

Een nieuwe kerk in Suriname

Soms gebeurt er een wonder, en in Suriname hebben wij zeker iets wonderbaarlijks meegemaakt. We hebben daar een kleine doopsgezinde gemeente. Door corona en de vele weken dat wij geen openbare diensten mochten houden, was het kerkbezoek wat minder geworden. Verder werd de gemeente oorspronkelijk mee bepaald door het aantal kinderen dat bij mij in huis woonde. Eerst waren dat er twaalf. Maar in de loop van de tijd is dat aantal verminderd, omdat het opvangen van kinderen mij zwaar viel en ik het plan had opgevat naar Nederland terug te keren.  

Ik maakte mij wel zorgen om de gemeente, maar zag geen andere mogelijkheid. Dat had tot gevolg dat ik mij afvroeg of de gemeente wel kon voortbestaan, als ik wegging. Maar opeens vroeg een huiswerkbegeleidster of zij de gemeente niet over kon nemen, want zij was evangeliste. Ik vond dat wel een positief idee, maar er was een probleem: ik woon in een huurhuis en als ik weg zou gaan, was de ruimte waarin wij diensten hielden niet meer beschikbaar. Ik vroeg mij af of we ergens een kerk zouden kunnen bouwen, maar waar? En grond is duur. We hadden wel een gift gekregen van de doopsgezinde gemeente Gorredijk, maar die was niet groot genoeg voor een stuk grond en een kerk. 

Toen gebeurde het wonder. De voorzitster van de kerkenraad wilde niet dat de kerk zou verdwijnen. Opeens kregen wij de mogelijkheid om, zonder voor de grond te betalen, te bouwen op het terrein waar zij woonde. Onze huiswerkbegeleidster vertrok naar het binnenland om daar als onderwijzeres te gaan werken. Maar wonder, o wonder, een theologiestudent, die een paar jaar gestopt was met de studie pakte de studie weer op, en hij nam samen met een aannemer de leiding bij de bouw van de kerk. (Hij is eigenlijk meubelmaker, of, zou je kunnen zeggen: hij is timmerman, net als Jozef, de vader van Jezus). En hij zal de gemeente straks leiden.

Er werd begonnen met de bouw. Inmiddels zijn ze al drie maanden bezig. De kerk, voor zover hij af is, ziet er prachtig uit in zijn doopsgezinde eenvoud. En onze meubelmaker heeft ook echte kerkbanken gemaakt. We hebben al Enigheid gevierd in de kerk met jong en oud, al moet de voordeur nog worden geplaatst. Maar de voordeur wordt dan ook heel bijzonder, want daarin is prachtig houtsnijwerk gemaakt door de man van onze voorzitter. Deze man wordt zondag over een week gedoopt in een meertje. En komende zondag is er ook een doopdienst: dan wordt een vrouw gedoopt bij ons doopvont.

Onze kerk is gebouwd met geld van de opgeheven doopsgezinde gemeente Gorredijk. We kregen 10.000 euro, en de kerk koste meer dan 9.000 euro. Van het doopsgezinde fonds Zuid-Limburg kregen we geld voor de inrichting: de kerkbanken, een tafel en meer. De oude DG Gorredijk is in ons dorp Onverwachts zo vernieuwd en verjongd, en Gods wonderlijke werk gaat door!

Tekst en beeld: Jolan Gaaikema


Terug