algemeen > agenda

Agenda

DZ: workshop 'Lokaal Pionieren' in Bussum

11 mei 2019
DZ: workshop 'Lokaal Pionieren' in Bussum
De Doopsgezinde Zending organiseert, voorafgaande aan haar algemene ledenvergadering, een workshop over 'lokaal pionieren'. Een inspirerende beweging is gaande in en rond de christelijke gemeenten in Nederland. Met name de PKN heeft met verve op ‘pionieren’ ingezet. Lees meer >>

Dopers concert in Dordrecht

11 mei 2019
Dopers concert in Dordrecht
Het dopers concert vindt plaats in de doopsgezinde kerk in Dordrecht. Als je ook een muzikale bijdrage wilt leveren, laat dit dan weten. Na afloop van het concert is er de mogelijkheid om gezamenlijk te eten. Lees meer >>

Regiobijeenkomst Dopersduin

15 mei 2019
Regiobijeenkomst Dopersduin
Met een uitwerking van het jaarthema: 'Geef mij nu je angst'.   Lees meer >>

Lezing: Het leven van de doopsgezinde dominee Joost Halbertsma

17 mei 2019
Lezing: Het leven van de doopsgezinde dominee Joost Halbertsma
Mw. A. de Jong houdt een lezing over de in 2018 verschenen biografie over Joost Halbertsma, met als ondertitel 'Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man'. Lees meer >>

Church and Peace conferentie en jaarvergadering

17 mei 2019
Church and Peace conferentie en jaarvergadering
Naar aanleiding van 70 jaar actief vredeswerk in de kerken organiseert Church and Peace van 17-19 mei een feestelijke conferentie in Berlijn, tevens jaarvergadering. Het thema is: '‘I will give you future and hope‘ (Jeremiah 29:11) - 70 years of living nonviolence and resisting militarisation'. De voertaal is Engels; aanmelden tot 20 april. Lees meer >>

Liedbundel en afscheidstoernee Hindrik van der Meer

19 mei 2019
Liedbundel en afscheidstoernee Hindrik van der Meer
Medio september 2018 is musicus en dirigent Hindrik van der Meer aan zijn afscheidstoernee begonnen. Hij bezoekt maar liefst 42 kerken, om nog een keer lucht te blazen in het fluitje dat hij als dirigent altijd meeneemt. Op 19 mei is Heerenveen aan de beurt. Lees meer >>

Mienskipssnein in Joure in teken van duurzaamheid

19 mei 2019
Mienskipssnein in Joure in teken van duurzaamheid
Met de gemeenten van onze Ring vieren we op 19 mei in Joure weer Mienskipssnein. Het thema is duurzaamheid. De komende 40-dagen tijd is een mooie periode om hiermee aan de slag te gaan. Hier onder volgen enkele tips: Lees meer >>

Ringdag Midden-Nederland

19 mei 2019
Ringdag Midden-Nederland
De Doopsgezinde Gemeente Zeist nodigt u uit voor de Ringdag, met het thema: 'De adem van verhalen'. Graag vóór 15 april opgeven voor deze dag, bij het Kerkelijk Bureau. Lees meer >>

12345
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl