algemeen > nieuws

Nieuws

Overzomeren

Overzomeren
Zomer! Voor veel mensen een tijd van vakantie, leeg worden, op adem komen. Maar net zo goed een tijd waarin veel clubjes met zomerstop gaan en er in de kerken minder te doen is. Waar kan de doopsgezinde zoeker zijn lege zomerdagen vullen? Lees meer >>

Nieuwsbrief nr 13 | juni 2017

Nieuwsbrief nr 13 | juni 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

Diet Koster geridderd

Diet Koster geridderd
Op zaterdag 17 juni is Diet Koster benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De plechtigheid vond plaats tijdens de jaarvergadering van de vereniging Bethanien–Aizaria in het Zwitserse Bern. Lees meer >>

Toekomstbestendig doopsgezind Noord-Nederland

Toekomstbestendig doopsgezind Noord-Nederland
Op woensdag 31 mei kwam een twaalftal predikanten samen in Fredeshiem om zich te buigen over het conceptboekje: Doopsgezind - van blijvende waarde? Dit boekje bevat gespreksmateriaal voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor doopsgezinde gemeenten in Noord-Nederland. Het is gemaakt door de zes predikanten/pastoraal werkers van de vier grotere plaatsen in het Noorden.  Lees meer >>

Stichting Pastoraal Diaconaal Fonds opgeheven
In 2015 is door de verschillende broederschapshuizen besloten dat er binnen de huizen onvoldoende werkzaamheden zijn voor een broederschapshuizenpredikant. Daarnaast hebben ontwikkelingen binnen de broederschapshuizen ertoe geleid dat, met uitzondering van Dopersduin, ook het vrijplaatsenfonds aan relevantie heeft ingeboet. Hierdoor heeft de Stichting Pastoraal Diaconaal Fonds nauwelijks nog bestaansrecht en is door het bestuur besloten de stichting te ontbinden.  Lees meer >>
Nieuwsbrief nr 12 | juni 2017

Nieuwsbrief nr 12 | juni 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

Workshop ‘Inspiratie voor Gemeente-zijn Nu’ geslaagd

Workshop ‘Inspiratie voor Gemeente-zijn Nu’ geslaagd
De workshop ‘Inspiratie voor Gemeente-zijn Nu’ van de Doopsgezinde Zending werd gehouden op 8 april j.l. in Bussum en werd goed bezocht. De zoektocht naar inspiratie voor doopsgezinde gemeenten kwam meteen op gang door de viering, geleid door Jelle Waringa van Nijkleaster in Jorwert. Lees meer >>

 Eerste promotie vanuit Oecumenisch Instituut te Bossey

Eerste promotie vanuit Oecumenisch Instituut te Bossey
Dr. ds. Daniel Y. Mbaya heeft als eerste de doctorstitel behaald via het Oecumenisch Instituut te Bossey, Zwitserland, in samenwerking met de Universiteit van Genève. Mbaya is algemeen secretaris van de Church of the Brethren in Nigeria, een bevriend kerkgenootschap van de doopsgezinden.  Lees meer >>

12345678910111213141516171819202122
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl