algemeen > nieuws

Nieuws

Week van Gebed 'Recht door zee'

Week van Gebed 'Recht door zee'
De oecumenische Week van Gebed voor de eenheid van de christenen wordt gehouden van 21 t/m 28 januari 2018. Centraal staat Exodus 15: 1-21. Het materiaal is inmiddels in het Nederlands vertaald en hier te vinden. Lees meer >>

Inspiratiedag Kairos-Sabeel Nederland

Inspiratiedag Kairos-Sabeel Nederland
Eind september vond in de Johanneskerk in Amersfoort een Inspiratiedag plaats, bedoeld voor mensen die zich verbonden weten met het vraagstuk rond Israël en Palestina. Anne-Marie Visser schreef een korte impressie en roept de doopsgezinde gemeenten op dit vraagstuk te bespreken. Een goede gespreksgids is het in het Nederlands vertaalde boekje Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict van Walter Brueggemann. Lees meer >>

Andries Bakker met emeritaat

Andries Bakker met emeritaat
In een goedbezochte dienst op 26 november werd in de doopsgezinde gemeente Zwolle stilgestaan bij het emeritaat van ds. Andries Bakker. In verschillende toespraken werd de grote inzet van ds. Bakker geroemd, niet alleen voor de gemeenten die hij heeft gediend, maar ook voor het jeugdwerk, de vredesgroep, het landelijke bestuur en de doopsgezinde instellingen.  Lees meer >>

Doopsgezind, van blijvende waarde!

Doopsgezind, van blijvende waarde!
Elf voorgangers uit Friesland en Groningen kwamen op 16 november samen in Fredeshiem rond het gespreksboekje ‘Doopsgezind’: van blijvende waarde? Lees meer >>

Nieuwsbrief nr 24 | november 2017

Nieuwsbrief nr 24 | november 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

Wij ‘heb’ opa niet meer

Wij ‘heb’ opa niet meer
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in veel doopsgezinde kerken de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Wat hielp een moeder en haar tweejarige zoon de dagen en maanden na het overlijden van haar vader? Lees meer >>

'Het gaat erom mensen weer eigenwaarde te geven'

'Het gaat erom mensen weer eigenwaarde te geven'
Met ruim 120 aanwezigen was de vermaning in Heerenveen op zondagmiddag 19 november goed gevuld. Het aandachtig luisterend publiek voelde zich zeer betrokken bij de inhoud van de 6e Menno Simons-lezing, verzorgd door Petra Stienen. Zij sprak o.a. over de stichting Action for Hope. Lees meer >>

Doopsgezinden in Heimatmuseum Leer

Doopsgezinden in Heimatmuseum Leer
Het Heimatmuseum in Leer, Duitsland, geeft aandacht aan de geschiedenis van de doopsgezinden. Een speciale folder over doopsgezinden, in het Nederlands vertaald, is hier te vinden. Lees meer >>

123456789101112131415161718192021
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl