algemeen > nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief nr 19 | oktober 2016

Nieuwsbrief nr 19 | oktober 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

Voorgenomen benoeming ds. J.H. Röselaers tot algemeen secretaris Remonstranten
De Commissie tot de Zaken - het landelijk bestuur - van de Remonstrantse Broederschap heeft in zijn vergadering van 4 oktober 2016 besloten ds. J.H. (Joost) Röselaers voor te dragen als de nieuwe algemeen secretaris van de Remonstranten. Lees meer >>
Doopsgezind NL oktober 2016

Doopsgezind NL oktober 2016
Open handen! De Menno Simons-lezing door Erik Borgman, wijze handen, zegenende handen, Gods hand, hart en handen open, handen reiken... Kortom, een hele handige editie van Doopsgezind NL. Lees meer >>

Modern leven

Modern leven
Henk Leegte gaf zijn dochter (11) een mobiel. Het idee was: ze krijgt er een op haar twaalfde verjaardag. Maar toen hij op zijn oude mobiel een belangrijke update niet meer kon downloaden, nam hij een nieuwe en kreeg zij de oude. Bijna een jaar eerder dan gepland. Lees meer >>

Bijeenkomsten Raad van Kerken
De landelijke Raad van Kerken organiseert de komende weken een aantal interessante bijeenkomsten op het gebied van vluchtelingen, armoede, de situatie in Turkije en de rol van media voor kerken. Voor informatie en data: Lees meer >>
Vredespaal in Hilversum aangeboden

Vredespaal in Hilversum aangeboden
Op 21 september, de jaarlijkse dag van de vrede, werd de vredespaal in Hilversum aangeboden aan buurtwerkster Tukkie Tuk. Het werd een bijzondere dag! Lees meer >>

Bedankbrief Musicians without Borders
De afgelopen jaren hebben veel doopsgezinden een bijdrage gegeven aan Musician without Borders. Directeur Laura Hasslers bedankt met onderstaande brief alle gulle gevers van harte! Lees meer >>
Afscheid van de Stichting Menniste Hulp / Minniste Help
De Stichting Menniste Hulp, opgericht op 17 mei 2001 vanuit het Overleg Orgaan Maatschappelijke Toerusting in Friesland, wordt opgeheven. De Stichting heeft veel goed werk verzet. Allen die een bijdrage hebben gegeven worden hartelijk bedankt. Lees meer >>
12345678910111213141516171819202122
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl