algemeen > nieuws

Nieuws

Zendingsworkshop 'Pastoraal aan de slag!'

Zendingsworkshop 'Pastoraal aan de slag!'
'Pastoraal aan de slag!', dat was het thema van de jaarlijkse Zendingsworkshop van zaterdag 9 april jl. Een actueel thema, want in deze tijd waarin veel gemeenten kleiner en ouder worden, vindt pastoraat meer en meer plaats tussen gemeenteleden onderling. Een impressie: Lees meer >>

De kunst van beginnen en ophouden

De kunst van beginnen en ophouden
“In drukke tijden voel ik me het beste als het lukt om de dag stil te beginnen, bijvoorbeeld door even te schrijven, iets te lezen of te mediteren. Het legt de basis onder mijn dag en het maakt een ander tempo, een ander ritme'. Coach en schrijfbegeleider Sarine Zijderveld verwoordt de kracht van rust en ritme. Het lukt haar zeker niet altijd, maar ze weet wel dat ze het zoeken naar een heilzaam ritme onderdeel wil maken van haar leven. En dat ze in die zoektocht graag met anderen optrekt. Lees meer >>

Nieuwsbrief Doopsgezind WereldWerk #51
De 51e nieuwsbrief 'solidariteit en vrede' van Doopsgezind WereldWerk is verschenen.  Lees meer >>
Lenie Woelinga-Rodbard Koninklijk onderscheiden

Lenie Woelinga-Rodbard Koninklijk onderscheiden
Lenie Woelinga-Rodbard (1919) heeft op 26 april van burgemeester Oudshoorn (gemeente Uithoorn) een Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. De 97-jarige mevrouw Woelinga is dit jaar de oudst gedecoreerde persoon in Nederland. Ze ontving haar onderscheiding vanwege haar inzet voor de bevordering van vrede en gerechtigheid, derde wereldactiviteiten en mondiaal denken. Lees meer >>

Schrijf mee: blinde vlekken
De doopsgezinde geloofsgemeenschap gaat in het seizoen 2016/2017 aan de slag met het thema Blinde Vlekken. De blik wordt gericht op datgene wat het gezegende leven in de weg zit, wat ons hindert op onze pelgrimage van vrede. We richten onze ogen op het lijden in de wereld, op het geweld en het kwaad. Niet alleen ver weg, maar ook dichtbij, in onze eigen maatschappij, onze geloofsgemeenschap, onszelf. Waar zijn we blind voor, wat zijn onze blinde vlekken? We dagen u uit om in pen of toetsenbord te klimmen en bij dit thema een persoonlijk stuk te schrijven. Lees meer >>
Echtpaar Lavooij koninklijk onderscheiden

Echtpaar Lavooij koninklijk onderscheiden
Bij de jaarlijkse lintjesregen zijn Joop en Betty Lavooij beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, onder meer vanwege hun grote inzet binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan reikte de koninklijke onderscheidingen uit aan het echtpaar. Lees meer >>

Nieuwsbrief nr 9 | april 2016

Nieuwsbrief nr 9 | april 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociėteit. Lees meer >>

Studieverlof Henk Stenvers

Studieverlof Henk Stenvers
In de maanden mei, juni en juli gaat Henk Stenvers met studieverlof. Stenvers, sinds 2002 algemeen secretaris/directeur van de Algemene Doopsgezinde Sociėteit, zal in opdracht van de Broederschapsraad reflecteren op zijn ervaringen in de laatste veertien jaar. Lees meer >>

123456789101112131415161718192021
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl