algemeen > nieuws

Nieuws

DG Zwolle onderzoekt samenwerking met remonstranten
Tijdens de ledenvergadering van de doopsgezinde gemeente in Zwolle op 10 mei jl. is bijna unaniem besloten een onderzoekstraject te starten naar nauwere samenwerking met de remonstranten.  Lees meer >>
Menno's Global Village opgericht

Menno's Global Village opgericht
De afgelopen decennia is de wereld meer en meer een ‘global village’ geworden. Voor korte of langere tijd reizen, (vrijwilligers)werk in het buitenland en het aangaan en onderhouden van internationale contacten zijn steeds vanzelfsprekender, zeker voor jonge mensen. Om hen de mogelijkheid te bieden deze internationale ervaringen binnen het wereldwijde doopsgezinde netwerk op te doen, is Menno’s Global Village opgericht. Lees meer >>

Oproep aan de doopsgezinde gemeenten omtrent herplaatsing vluchtelingen
Op 22 maart 2016 heeft de Wereldraad van Kerken, samen met de Conferentie van Europese Kerken (CEK) en de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa (KCME), een brief gestuurd aan alle lidkerken, waaronder de doopsgezinde broederschap in Nederland. In deze brief worden de kerken opgeroepen bij hun nationale overheden en parlementen te lobbyen voor het opnemen van meer vluchtelingen in hun land, en daarbij hun medewerking te verlenen. De Broederschapsraad steunt deze oproep en brengt deze hierbij onder de aandacht van de doopsgezinde gemeenten. Lees meer >>
Oprichting Landelijk Doopsgezind Geloofsverband

Oprichting Landelijk Doopsgezind Geloofsverband
In haar vergadering van 12 april jl. heeft de Broederschapsraad besloten gedurende een periode van drie jaar te werken aan de vormgeving van een landelijk geloofsverband. Dit verband zal een platform voor ontmoeting en een netwerk van onderlinge contacten kunnen worden voor diegenen die niet aangesloten zijn bij een plaatselijke doopsgezinde gemeente in Nederland. Het platform en netwerk zullen voorlopig gaan functioneren onder de naam Landelijk Doopsgezind Geloofsverband (LDGV).  Lees meer >>

Marijke van Duin vastgehouden in Tel Aviv

Marijke van Duin vastgehouden in Tel Aviv
ADS-medewerker Marijke van Duin (eindredacteur Doopsgezind NL) is vorige week op de luchthaven in Tel Aviv urenlang verhoord, vastgehouden en teruggestuurd naar Nederland. Lees meer >>

Impressies gemeentepresentaties Broederschapvergadering
Het middagprogramma van de jaarlijkse Broederschapsvergadering was ingeruimd voor de gemeenten Aalsmeer, Aardenburg, Almere, Groningen en Wageningen. Zij kregen de mogelijkheid om zich kort te presenteren met een activiteit of een programma waarvan de gemeenten de afgelopen tijd energie van hebben gekregen en mee naar buiten zijn getreden. De aanwezigen konden, gelet op de tijd, slechts kiezen uit twee presentaties. Ondergetekende koos voor de gemeenten Aalsmeer en Aardenburg, met resp. een presentatie van Zin-Inn en Golfslag: inspirerende werknamen voor inspirerende acties en programma’s. Lees meer >>
Nieuwsbrief nr 10 | mei 2016

Nieuwsbrief nr 10 | mei 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

Doopsgezind NL mei 2016

Doopsgezind NL mei 2016
De lange adem... Over dreiging en angst, terrorisme en geweld, oorlog en vrede. Met terrorismedeskundige en historicus Jacco Pekelder, vijf jaar geweldloos communiceren in Almere en een artikel over de gespannen situatie in Colombia, waar onlangs een studiereis van het doopsgezind seminarium heenging. En nog veel meer, in het meinummer van Doopsgezind NL. Lees meer >>

123456789101112131415161718192021
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl