algemeen > nieuws

Nieuws

Mennokapel in Haarlem-Noord: andere bestemming

Mennokapel in Haarlem-Noord: andere bestemming
Vanaf de oorlogsjaren heeft de Haarlemse doopsgezinde gemeente voor leden en belangstellenden in Haarlem-Noord gebruik gemaakt van de Mennokapel in de Indischestraat. Eerst werd de in 1939 gebouwde kapel gehuurd, in 1954 werd het aangekocht. Al die jaren heeft het gefunctioneerd als een eenvoudige, intieme ruimte waar ‘s zondags diensten werden gehouden en door de week allerlei andere activiteiten plaats vonden. Lees meer >>

Afscheid Pieter Post

Afscheid Pieter Post
Op zondag 12 juni nam ds. Pieter Post afscheid van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond. Dit in verband met zijn beroep naar de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd met ingang van 1 augustus aanstaande. Dit afscheid was vervroegd in verband met de vakanties.

Unieke coalitie rond vluchtelingen: Stay Human
Op 15 juni is de nieuwe coalitie Stay Human een campagne begonnen als bijdrage aan het gesprek over vluchtelingen. De campagne is een oproep aan iedereen om - ondanks vragen en bezorgdheid - vluchtelingen altijd te blijven zien en benaderen als mensen. Stichting Oikos is één van de deelnemers.  Lees meer >>
Revolutie zou de wereld tot haar bestemming brengen

Revolutie zou de wereld tot haar bestemming brengen
Frits Kuiper mag dan niet bij de bekendste Nederlandse theologen behoren, hij verdient wel een ereplaats. Dat blijkt zonneklaar uit een nieuw boek dat aan zijn leven en werk is gewijd. Een recensie van Tjerk de Geus, Friesch Dagblad. Lees meer >>

Jubileummagazine DG Aalsmeer

Jubileummagazine DG Aalsmeer
Ter gelegenheid van 150 jaar eenheid vierde de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer op zondag 5 juni feest met Beleef150! Ter ere van deze feestelijke gebeurtenis is er een speciaal eigentijds jubileummagazine samengesteld en gepresenteerd. Het magazine geeft in woord en beeld een indruk van de activiteiten die binnen de Doopsgezinde Gemeente plaatsvinden. Lees meer >>

Manuscripten van ds. Van Gelder

Manuscripten van ds. Van Gelder
Eind 19e eeuw beschreef dominee Hendrik Arend van Gelder (1825-1899) de geschiedenis van de doopsgezinden in Haarlem. Zijn omvangrijke manuscripten bevinden zich in de erfgoedcollecties van de doopsgezinde gemeente in Haarlem en de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden en zijn nu online beschikbaar gemaakt. Lees meer >>

Nieuwsbrief nr 12 | juni 2016

Nieuwsbrief nr 12 | juni 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

Eerste doopsgezinde webmasterdag in Berlikum een succes

Eerste doopsgezinde webmasterdag in Berlikum een succes
Ongeveer 15 webmasters keken naar presentaties van Johan Tempelaar (ADS), Harrie Hekkema (Ligare) en Hans ter Haar-Koster (Ligare). Tussen de presentaties door was er alle gelegenheid om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Lees meer >>

123456789101112131415161718192021
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl