algemeen > nieuws

Nieuws

In 400 jaar van schuilkerk tot dopers 'pronkstuk'

In 400 jaar van schuilkerk tot dopers 'pronkstuk'
Op 21 en 22 oktober vierde de doopsgezinde gemeente in Alkmaar feestelijk het 400-jarig bestaan van haar kerkgebouw aan de Koningsweg. Vele eeuwen was de kerk 'onzichtbaar' vanaf de openbare weg. Ook zaterdag was dit door het herstellen van de oorspronkelijk straatgevel het geval. Maar desondanks wapperde fier een doperse vlag met het beeld van Menno Simons, leider van de doopsgezinden vanaf ca 1530.† Lees meer >>

Nieuwsbrief nr 22 | oktober 2017

Nieuwsbrief nr 22 | oktober 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde SociŽteit. Lees meer >>

Ed van Straten overleden

Ed van Straten overleden
Op 18 oktober jl. is ds. Ed van Straten op 86-jarige leeftijd overleden. Ds. Van Straten was van 1979 tot 1993 algemeen secretaris en predikant in algemene dienst van de Algemene Doopsgezinde SociŽteit. Daarnaast was hij zeer actief in de Mennonite World Conference waar hij vicepresident was, en in de wereldwijde oecumene. Lees meer >>

Nieuwsbrief nr 21 | oktober 2017

Nieuwsbrief nr 21 | oktober 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde SociŽteit. Lees meer >>

Voorstelling over WO II aan de hand van joodse foto
Hoe vertel je het verhaal over de Tweede Wereldoorlog verder, zoveel jaar na dato, in uw kerk, gespreksgroep of aan de jeugd? De voorstelling 'Een foto' door Nico van Riessen, vertelt een klein verhaal over een korte periode in de Tweede Wereldoorlog. Een verhaal over discriminatie en de gevolgen daarvan. Lees meer >>
Broederstrijd om van te leren

Broederstrijd om van te leren
Het verhaal van KaÔn en Abel laat zien hoe het tussen mensen kan gaan als de strijd de overhand krijgt en het dienen van God daaraan ondergeschikt raakt. Als we ons met elkaar in dit verhaal verdiepen komen we dichter bij het verhaal en gaat het een grotere rol spelen in je leven. Afke Maas-Smilde blikt vooruit op het weekend ĎWeg van de Toraí op 24 en 25 november, waarin deze thematiek centraal staat. Lees meer >>

Nobelprijs voor de vrede: uitbannen kernwapens
De Nobelprijs voor de vrede is dit jaar toegekend aan ICAN, de†International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Deze organisatie strijdt al jaren voor het uitbannen van kernwapens en wordt mede ondersteund door de Nederlandse vredesorganisatie PAX en de Wereldraad van Kerken. Onlangs nam de Verenigde Naties een verdrag aan waarin kernwapens worden verboden. Een aantal landen, waaronder het Vaticaan, heeft dit verdrag al ondertekend. Nederland niet. Via de website van PAX kan een petitie worden ondertekend waarin de Nederlanse regering wordt gevraagd dit wel te doen. Lees meer >>
Trilaterale gesprekken over de doop beŽindigd

Trilaterale gesprekken over de doop beŽindigd
Van 15-19 september besprak een groep theologen, onder wie Fernando Enns, in Straatsburg de eindversie van het rapport†Baptism and Incorporation into the Body of Christ, the Church.† Lees meer >>

123456789101112131415161718192021
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl