algemeen > nieuws

Nieuws

Oprichting Landelijk Doopsgezind Geloofsverband

Oprichting Landelijk Doopsgezind Geloofsverband
In haar vergadering van 12 april jl. heeft de Broederschapsraad besloten gedurende een periode van drie jaar te werken aan de vormgeving van een landelijk geloofsverband. Dit verband zal een platform voor ontmoeting en een netwerk van onderlinge contacten kunnen worden voor diegenen die niet aangesloten zijn bij een plaatselijke doopsgezinde gemeente in Nederland. Het platform en netwerk zullen voorlopig gaan functioneren onder de naam Landelijk Doopsgezind Geloofsverband (LDGV).  Lees meer >>

Marijke van Duin vastgehouden in Tel Aviv

Marijke van Duin vastgehouden in Tel Aviv
ADS-medewerker Marijke van Duin (eindredacteur Doopsgezind NL) is vorige week op de luchthaven in Tel Aviv urenlang verhoord, vastgehouden en teruggestuurd naar Nederland. Lees meer >>

Impressies gemeentepresentaties Broederschapvergadering
Het middagprogramma van de jaarlijkse Broederschapsvergadering was ingeruimd voor de gemeenten Aalsmeer, Aardenburg, Almere, Groningen en Wageningen. Zij kregen de mogelijkheid om zich kort te presenteren met een activiteit of een programma waarvan de gemeenten de afgelopen tijd energie van hebben gekregen en mee naar buiten zijn getreden. De aanwezigen konden, gelet op de tijd, slechts kiezen uit twee presentaties. Ondergetekende koos voor de gemeenten Aalsmeer en Aardenburg, met resp. een presentatie van Zin-Inn en Golfslag: inspirerende werknamen voor inspirerende acties en programma’s. Lees meer >>
Nieuwsbrief nr 10 | mei 2016

Nieuwsbrief nr 10 | mei 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociėteit. Lees meer >>

Doopsgezind NL mei 2016

Doopsgezind NL mei 2016
De lange adem... Over dreiging en angst, terrorisme en geweld, oorlog en vrede. Met terrorismedeskundige en historicus Jacco Pekelder, vijf jaar geweldloos communiceren in Almere en een artikel over de gespannen situatie in Colombia, waar onlangs een studiereis van het doopsgezind seminarium heenging. En nog veel meer, in het meinummer van Doopsgezind NL. Lees meer >>

Zendingsworkshop 'Pastoraal aan de slag!'

Zendingsworkshop 'Pastoraal aan de slag!'
'Pastoraal aan de slag!', dat was het thema van de jaarlijkse Zendingsworkshop van zaterdag 9 april jl. Een actueel thema, want in deze tijd waarin veel gemeenten kleiner en ouder worden, vindt pastoraat meer en meer plaats tussen gemeenteleden onderling. Een impressie: Lees meer >>

De kunst van beginnen en ophouden

De kunst van beginnen en ophouden
“In drukke tijden voel ik me het beste als het lukt om de dag stil te beginnen, bijvoorbeeld door even te schrijven, iets te lezen of te mediteren. Het legt de basis onder mijn dag en het maakt een ander tempo, een ander ritme'. Coach en schrijfbegeleider Sarine Zijderveld verwoordt de kracht van rust en ritme. Het lukt haar zeker niet altijd, maar ze weet wel dat ze het zoeken naar een heilzaam ritme onderdeel wil maken van haar leven. En dat ze in die zoektocht graag met anderen optrekt. Lees meer >>

Nieuwsbrief Doopsgezind WereldWerk #51
De 51e nieuwsbrief 'solidariteit en vrede' van Doopsgezind WereldWerk is verschenen.  Lees meer >>
123456789101112131415161718192021
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl