algemeen > nieuws

Nieuws

De pappa’s en de mamma's

De pappa’s en de mamma's
Pappa en mamma zijn. Dan wil je dat je kind gelukkig wordt. Veilig is. Niet bang hoeft te zijn. Vanuit die gedachte legde het gezin van Annechien contact met een gezin uit een asielzoekerscentrum. Ontmoetingen waarin angsten werden overwonnen, gelachen wordt en over werk en ambitie gepraat mag worden. Waar kinderen genieten van een dagje uit met ontspannen ouders.  Lees meer >>

'Ze heeft Down'

'Ze heeft Down'
Wat vraagt het van een ouder als je kind een (heel) eigen weg gaat? Welke zorgen heb je? Waar zit het verdriet? Waar je trots? En welke talenten boort je kind in je aan? Annemieke is moeder van Fenna (8), Meike (6) en Hidde (4). Fenna heeft het syndroom van Down. '...van alle dingen die een kind kan hebben leek Down ons bepaald niet de ergste handicap. Ik ben niet pro life, maar abortus lijkt me veel erger.' Lees meer >>

Nieuwsbrief nr 11 | mei 2016

Nieuwsbrief nr 11 | mei 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

De vreemde vrijheid

De vreemde vrijheid
In vergelijking met de jaren vijftig van de twintigste eeuw is een groot deel van de Europeanen vrijer dan ooit, en glimlachen we om de bekrompenheid van toen. Maar: volstaat de vrijheid die het einde van de ideologieën van toen ons heeft gebracht? Is er niet dringend behoefte aan een andere vrijheid? Deze vragen stelde prof. dr. Laurens ten Kate in zijn oratie ‘De vreemde vrijheid’, gehouden op 11 mei 2016. Lees meer >>

MCC vraagt donaties i.v.m. aardbevingen Ecuador
Doopsgezind WereldWerk heeft zich bereid verklaard donaties vanuit Nederland te bundelen en over te maken aan MCC. U kunt uw gift storten op de bankrekening van WereldWerk: NL27 TRIO 078 68 80 333, o.v.v. MCC Ecuador. Lees meer >>
DG Zwolle onderzoekt samenwerking met remonstranten
Tijdens de ledenvergadering van de doopsgezinde gemeente in Zwolle op 10 mei jl. is bijna unaniem besloten een onderzoekstraject te starten naar nauwere samenwerking met de remonstranten.  Lees meer >>
Menno's Global Village opgericht

Menno's Global Village opgericht
De afgelopen decennia is de wereld meer en meer een ‘global village’ geworden. Voor korte of langere tijd reizen, (vrijwilligers)werk in het buitenland en het aangaan en onderhouden van internationale contacten zijn steeds vanzelfsprekender, zeker voor jonge mensen. Om hen de mogelijkheid te bieden deze internationale ervaringen binnen het wereldwijde doopsgezinde netwerk op te doen, is Menno’s Global Village opgericht. Lees meer >>

Oproep aan de doopsgezinde gemeenten omtrent herplaatsing vluchtelingen
Op 22 maart 2016 heeft de Wereldraad van Kerken, samen met de Conferentie van Europese Kerken (CEK) en de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa (KCME), een brief gestuurd aan alle lidkerken, waaronder de doopsgezinde broederschap in Nederland. In deze brief worden de kerken opgeroepen bij hun nationale overheden en parlementen te lobbyen voor het opnemen van meer vluchtelingen in hun land, en daarbij hun medewerking te verlenen. De Broederschapsraad steunt deze oproep en brengt deze hierbij onder de aandacht van de doopsgezinde gemeenten. Lees meer >>
123456789101112131415161718192021
  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl