algemeen > home

Van harte welkom

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Persoonlijke geloofsbelijdenis
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.


 

 
 
 
 

Uitgelicht

Vermaningspad 2017 Vermaningspad 2017
Op Hemelvaartsdag 25 mei wordt het kerkenpad 'Vermaningspad 2017’ in het hoge noorden van de provincie Groningen gehouden. De doopsgezinde gemeenten Eenrum, Uithuizen, Middelstum en Zeerijp-Zijldijk houden op Hemelvaartsdag open huis. Fiets- en autoroutes van verschillende lengte voeren lang de vier genoemde vermaningen. Lees meer >>

Actueel

Vooruitblik MERK 2018

Vooruitblik MERK 2018
Joël Haldemann is voorzitter van het team dat de komende MERK (Mennonitische Europäische Regionalkonferenz) voorbereidt. In een interview blikt hij alvast vooruit naar het evenement, dat met Hemelvaart 2018 plaats zal vinden. Lees meer >>


MERK-2018 Montbéliard

MERK-2018 Montbéliard
Doopsgezinden uit Europa komen van 10 – 13 mei 2018 in Montbéliard (Frankrijk) bij elkaar. Het inspirerende thema: ‘Zo’n verhaal houd je niet voor jezelf; Leef het verhaal!’ zal op velerlei wijze belicht worden. Dit alles heeft te maken met hoe we ons geloof verder brengen en overdragen. Tijdens deze MERK zullen er tal van workshops gehouden worden. Ook voor Nederlandse deelnemers bestaat de mogelijkheid een workshop te leiden. Suggesties zijn van harte welkom, maar wel op korte termijn (vóór 15 juni). Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 11 | mei 2017

Nieuwsbrief nr 11 | mei 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Hoofd, handen en hart

Hoofd, handen en hart
Op zaterdag 20 mei werd in de Johanneskerk in Amersfoort de 91e Broederschapsvergadering gehouden. Op het programma stonden onder meer de terugkoppeling vanuit de regelementscommissie, verslaglegging over het afgelopen jaar in de vorm van jaarverslagen en het goedkeurren van de jaarrekening. In de middag was er plek ingeruimd voor een presentatie van Marjan Kip n.a.v. het document 'Lopen op het Water', met aansluitende praktische werkvormen voor de aanwezigen. Lees meer >>

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl