Nieuwsbrief Doopsgezind NU
13 ​oktober 2017 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De eerstvolgende Doopsgezind NU verschijnt op 27 oktober, kopij kunt u uiterlijk 25 oktober mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Petra Stienen verzorgt zesde Menno Simons-lezing
Petra Stienen verzorgt zesde Menno Simons-lezing
19 november 15:00 uur
De zesde editie van de Menno Simons-lezing wordt verzorgd door drs. Petra Stienen. Stienen is publiciste, Arabist, zelfstandig adviseur en politica. Eerder werkte ze jarenlang als diplomaat op de Nederlandse ambassades in Egypte en Syrië. In haar lezing, met als titel 'Cultuur in tijden van oorlog', zal ze ingaan op de noodzaak om in tijden van oorlog en conflict perspectief te blijven bieden voor een hoopvolle toekomst. Lees meer >>
 

nieuws
Voorstelling over WO II aan de hand van joodse foto
Hoe vertel je het verhaal over de Tweede Wereldoorlog verder, zoveel jaar na dato, in uw kerk, gespreksgroep of aan de jeugd? De voorstelling 'Een foto' door Nico van Riessen, vertelt een klein verhaal over een korte periode in de Tweede Wereldoorlog. Een verhaal over discriminatie en de gevolgen daarvan. Lees meer >>
 

Broederstrijd om van te leren Broederstrijd om van te leren
Het verhaal van Kaïn en Abel laat zien hoe het tussen mensen kan gaan als de strijd de overhand krijgt en het dienen van God daaraan ondergeschikt raakt. Als we ons met elkaar in dit verhaal verdiepen komen we dichter bij het verhaal en gaat het een grotere rol spelen in je leven. Afke Maas-Smilde blikt vooruit op het weekend ‘Weg van de Tora’ op 24 en 25 november, waarin deze thematiek centraal staat. Lees meer >>
 

Nobelprijs voor de vrede: uitbannen kernwapens
De Nobelprijs voor de vrede is dit jaar toegekend aan ICAN, de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Deze organisatie strijdt al jaren voor het uitbannen van kernwapens en wordt mede ondersteund door de Nederlandse vredesorganisatie PAX en de Wereldraad van Kerken. Onlangs nam de Verenigde Naties een verdrag aan waarin kernwapens worden verboden. Een aantal landen, waaronder het Vaticaan, heeft dit verdrag al ondertekend. Nederland niet. Via de website van PAX kan een petitie worden ondertekend waarin de Nederlanse regering wordt gevraagd dit wel te doen. Lees meer >>
 

Trilaterale gesprekken over de doop beëindigd Trilaterale gesprekken over de doop beëindigd
Van 15-19 september besprak een groep theologen, onder wie Fernando Enns, in Straatsburg de eindversie van het rapport Baptism and Incorporation into the Body of Christ, the Church.  Lees meer >>
 

Brief RvK aan Rutte over vluchtelingenkwestie Brief RvK aan Rutte over vluchtelingenkwestie
De Nederlandse Raad van Kerken heeft een brief verzonden aan minister-president Mark Rutte over de moeilijke vluchtelingensituatie in Italië. De kerken daar luiden de noodklok en hebben dringend verzocht hun problemen aanhangig te maken bij de diverse nationale overheden in Europa. Lees meer >>
 

Expositie bij Raad van Kerken in Amersfoort Expositie bij Raad van Kerken in Amersfoort
Bezoekers van de Raad van Kerken kunnen deze herfst 21 bewerkte foto’s van Marleen B. Berg bekijken met het thema ‘Pelgrimage door het leven’. De expositie sluit aan bij het meerjarig thema van de Raad van Kerken ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’. Lees meer >>
 

Zeist: 'Ander uur' met Erik Borgman Zeist: 'Ander uur' met Erik Borgman
15 oktober 10:00 uur
'Ander uur'-lezing door Erik Borgman: 'Goed voorbereid - maar waarop?' Jezus moedigt ons aan om ons voor te bereiden op het onverwachte. Dan hebben we licht nodig om te zien wat ons overkomt en welke mogelijkheden en onmogelijkheden dit met zich meebrengt. Lees meer >>
 

Lezing 'Beeldend geloven'door Henk Pietersma Lezing 'Beeldend geloven'door Henk Pietersma
15 oktober 15:00 uur
Lezing in Leeuwarden door Henk Pietersma met als titel 'Beeldend geloven'. Pietersma schilderde de 150 psalmen en maakte er gedichten bij. Deze schilderijen en gedichten zijn bijeengebracht in het boek De goedheid op mijn tong gelegd. Pietersma spreekt over de psalmen aan de hand van voorbeelden uit zijn boek. Lees meer >>
 

In 400 jaar van schuilkerk naar dopers 'pronkstuk' In 400 jaar van schuilkerk naar dopers 'pronkstuk'
21 oktober 11:00 uur
In 2017 is het 400 jaar geleden dat in Alkmaar door de Waterlandse doopsgezinden een stenen kerk werd gebouwd aan de Koningsweg 12. Het is het oudste bewaard gebleven Nederlandse doopsgezinde kerkgebouw in baksteen. Aan het jubileum wordt uitgebreid aandacht besteed in het weekend van 21 en 22 oktober. Lees meer >>
 

Landelijke broederkringendag in Holwerd
28 oktober 10:00 uur
Dit jaar is de broederkring van de DG Holwerd-Blija-Ternaard gastheer van de landelijke broederkringendag. Met onder meer een inleiding over de rol van energie in de samenleving. Lees meer >>
 

Vreemdeling in (eigen) huis | grenzen aan gastvrijheid? Vreemdeling in (eigen) huis | grenzen aan gastvrijheid?
28 oktober 13:00 uur
Dit is het thema van de komende najaarsconferentie van Doopsgezind Wereldwerk, die op zaterdag 28 oktober en zondag 29 oktober wordt gehouden in Dopersduin in Schoorl. De bijeenkomst wordt voorafgegaan door de jongerenbijeenkomst die op vrijdag begint. Lees meer >>
 

'Kom naar voren!' in Utrecht 'Kom naar voren!' in Utrecht
29 oktober 14:00 uur
Kom naar voren! is een afwisselende, muzikale voorstelling ter gelegenheid van de viering van 500 jaar Reformatie, door verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda. Lees meer >>
 

Weg van de Tora 6 Weg van de Tora 6
24 november 17:00 uur
Het verhaal van Kaïn en Abel is een bekend en intrigerend verhaal dat veel vragen oproept. Hoe kan de verhouding tussen broers zo verstoord raken dat de een de ander doodt ? Maar ook: kunnen we uit het verhaal leren over de mogelijkheden de relaties tussen broers goed te houden, en wat moeten we dan overwinnen? De bijzondere wijze waarop deze teksten in de joodse traditie worden uitgelegd, levert opnieuw verrassende inzichten op!  Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
14 t/m 15 oktober 2017
Sjef Laenen; Joodse Mystiek
Op 14 en 15 oktober verzorgt Sjef Laenen weer een Leeftocht-weekend. Laenen is een vertrouwd gezicht in het Leeftocht-aanbod en verzorgt lezingen en cursussen op het gebied van de joodse mystiek, de geschiedenis van het jodendom of de hoofdlijnen van de joodse traditie. Lees meer >>

15 oktober 07:​30 uur
Stiltewandeling en ontbijt
Golfslag organiseert een nieuwe stiltewandeling door en rond Aardenburg. Het is een activiteit voor vroege vogels, want de start is om 7.45 uur in de ochtend. Marian Taalman begeleidt de wandeling, die wordt afgesloten met een ontbijt. Lees meer >>

15 oktober 15:​30 uur
Dopers Café: 'Zin in het leven!?'
In de DG Rottevalle wordt weer een Dopers Café gehouden, dit keer met het onderwerp: 'Zin in het leven!?' Iedereen, jong en oud, kerkelijk en onkerkelijk, kan vrijuit met elkaar over het onderwerp praten. Ieders mening wordt gerespecteerd. Lees meer >>

17 oktober 19:​30 uur
Film over klassieke muziek in de Beemster
De film A Late Quartet geeft een inkijkje in het leven van beroepsmusici en is een traktatie voor muziekliefhebbers van klassieke muziek. Wanneer bij een van de leden van een strijkkwartet de ziekte van Parkinson wordt geconstateerd, is de toekomst voor het kwartet ineens onzeker... Lees meer >>

17 oktober 20:​00 uur
Zaanstreek: WereldWerkprojecten in Tanzania
Theo te Winkel en Eveline Joor namen deel aan een reis van Doopsgezind WereldWerk langs verschillende projecten in Tanzania. Zij doen daarvan verslag middels een film en een powerpointpresentatie.  Lees meer >>

17 oktober 20:​15 uur
Gesprek over klimaatverandering met KNMI-directeur
In 't Lam in Blokzijl gaat het tweede seizoen Ronde Tafel Gesprekken van start. Met om te beginnen een avond over klimaatverandering. Gerard van der Steenhoven, directeur van het KNMI, komt naar Blokzijl om zijn visie te delen. Lees meer >>

18 oktober 19:​30 uur
Iona-avondgebed in Rottevalle
Er wordt weer een Iona-avondgebed gehouden in de doopsgezinde kerk van Rottevalle. Vanaf 19.15 uur worden de liederen ingezongen.  Lees meer >>

21 oktober 10:​00 uur
Rommel- en boekenmarkt in Hoofddorp
De DG Haarlemmermeer houdt wederom haar tweejaarlijkse rommelmarkt. Sla uw slag voor wat betreft boeken, kleding en nog veel meer! Lees meer >>

21 oktober 13:​00 uur
Amish quilts in Drachten
In de doopsgezinde kerk in Drachten is een tentoonstelling te zien van Amish quilts. De quiltgroep Jelly Bee en de Doopsgezinde Vrouwen maakten de quilts volgens de traditionele Amish patronen. Openingstijden: vrijdag 13 oktober, zaterdag 21, 28 oktober van 13.00-17.00 uur. Lees meer >>

22 oktober 14:​30 uur
Lachyoga tijdens Klankmiddag in Aardenburg
Ook in 2017 biedt Golfslag een activiteit waarin het thema 'klank' centraal staat. Met ditmaal Viviane Van Pottelberghe die Lachyoga presenteert. Lees meer >>

24 oktober 20:​00 uur
Zin-Inn-Zeistlezing door Peter Nissen
Zin-Inn-Zeistlezing door Peter Nissen: 'Vijf eeuwen Reformatie, hoe nu verder?' Dit jaar wordt het vijfde eeuwfeest van de Reformatie herdacht. Hoe staat het protestantisme er nu, vijf eeuwen later, wereldwijd en in Nederland voor? Lees meer >>

25 oktober 20:​00 uur
Joodse visies op Jezus in Amersfoort
Vijf studieavonden over de joodse wortels van het christendom in de Johanneskerk. Inleider is dr. Marcel Kemp die promoveerde op een studie over de joodse uitleg van de mens als beeld van God. De eerste avond is op 25 oktober. Lees meer >>

25 oktober 20:​00 uur
Erik Borgman over kerk zijn in tijden van afbraak
Erik Borgman spreekt in de Lokhorstkerk in Leiden over 'kerk zijn in tijden van afbraak'. Erik Borgman is hoogleraar Theologie van de religie aan de Universiteit van Tilburg. Tot 2017 was hij ook gasthoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium.  Lees meer >>

27 oktober 13:​30 uur
Symposium over Gods 'zijn'
In de reeks seminars 'Metamorphosen van het christendom' in Amsterdam komt ditmaal de Amerikaanse theoloog en filosoof John D. Caputo aan het woord. Hij spreekt vanuit de radicale theologie over de aard van het bestaan, of 'zijn', van God, mede aan de hand van het werk van de Franse filosoof Derrida. De voertaal is Engels. Lees meer >>

28 oktober 09:​30 uur
Bazar en boekenmarkt in Veenwouden
De DG Veenwouden houdt een gezellige bazar en boekenmarkt, compleet met Rad van Avontuur en Grand Café. Lees meer >>

29 oktober 15:​00 uur
Preek van de Leek met Lutz Jacobi in Surhuisterveen
Ieder jaar in oktober verzorgt een bekend persoon de Preek van de Leek. Ditmaal is dat Lutz Jacobi, voormalig parlementslid voor de PvdA. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2016   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat