Nieuws

 
 
3 mei 2018

Nieuw Stiltecentrum Schiphol geopend

Op 5 april werd op Schiphol het nieuwe Stiltecentrum geopendmet een feestelijke bijeenkomst. De aanwezigen konden luisteren naar live muziek en naar verschillende sprekers, onder wie de directeur van Schiphol, J. Nijhuis, en architect G. v.d. Veer.

Wie zijn medemens op een prettige manier ontvangt, wordt beschouwd alsof hij hem de mooiste geschenken ter wereld had gegeven, ook al geeft hij hem verder niets.
Uit de Spreuken van Rabbi Nathan (Awot deRabbi Nathan).

Enkele gebruikers van de ruimte brachten belangrijke boeken, tevens symbolische voorwerpen binnen, zoals een bijbel en een koran. Vertegenwoordigers van de wereldreligies wijdden mooie woorden aan de ruimte, soms zelfs zingend. De in het Stiltecentrum werkzame pastores spraken een reiszegen uit en staken daarbij kaarsjes aan. Bij het verlaten van de ruimte ontving iedere bezoeker een aandenken aan deze bijzondere middag. Aansluitend was er nog een korte receptie elders in het gebouw.

Het Stiltecentrum is een initiatief van het Luchthavenpastoraat, waar sinds dit jaar ook de doopsgezinde broederschap bij is aangesloten. Er zijn drie pastores werkzaam, afkomstig van verschillende kerkgenootschappen: rooms-katholiek, anglicaans en protestants. Maar dat is in hun werk niet merkbaar, omdat het Stiltecentrum intercultureel is en als gebeds- en meditatieruimte dient voor alle godsdiensten en culturen. Het centrum draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers, onder wie de doopsgezinde Arida van Oudenallen. Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig, aanmelden kan viawww.luchthavenpastoraat.nl.

In Doopsgezind NL 01/02 van dit jaar stond een reportage over het Luchthavenpastoraat. Het artikel is hier terug te vinden (pag. 5 t/m 7).


Naar het nieuwsoverzicht