Agenda

 
 
8 mei 2018, 20:00 uur

Vredeskerkje Bergen aan Zee viert eeuwfeest

Vredeskerkje, Kerkstraat 21, Bergen aan Zee

Van mei tot en met november wordt het 100-jarig bestaan van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee gevierd met vijf vredeslezingen. Het kerkje werd in 1918 gebouwd op initiatief van Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter, echtgenote van de toenmalige burgemeester van Bergen. Zij noemde het 'een kerkje voor allen, een Vredeskerkje'.

Het was niet gekoppeld aan een geloofsovertuiging of kerkelijke gemeenschap. Zij noemde het een Vredeskerkje omdat iedereen snakte naar vrede. Het beheer is in handen van Stichting MAD (de voorletters van de stichtster) die zich gesteund weet door Stichting Vrienden van het Vredeskerkje.

Marie Amalie van Reenen (1854-1925) liet zich inspireren door Eugène Bersier, een maatschappelijk betrokken predikant uit Parijs. Hij werkte rond 1870 op basis van een door hem ontwikkelde liturgie in zijn Eglise de l’Etoile. Op basis daarvan schreef Marie van Reenen een liturgie voor haar Vredeskerkje. Dat kerkje kwam er uit dankbaarheid voor de door haar ondervonden steun bij de bouw van de badplaats Bergen aan Zee.

De eerste steen werd nog tijdens WO I - op 9 februari 1918 - gelegd en al op 28 juli vond de inwijding plaats. Het is de enige Nederlandse kerk met een rieten dak. Bijzonder zijn de prachtige ligging in een duinvallei en de gebrandschilderde ramen. De sterke vredeswens van de oprichtster werd mede verbeeld in houtsnijwerk op de kansel, gemaakt door een Belgische, Duitse, Nederlandse en Engelse kunstenaar. Het beheer is in handen van Stichting MAD.

De vijf vredeslezingen in het 120 plaatsen tellende Vredeskerkje worden steeds op een dinsdag om 20.00 uur gehouden. Kaarten kosten € 10,- (inclusief twee drankjes) en zijn verkrijgbaar bij de Eerste Bergensche Boekhandel in Bergen of via stellaschrijver@ziggo.nl. Informatie over het kerkje en de jubileumviering is te vinden op www.vredeskerkje.nl.

De lezingen:

Dinsdag 8 mei: Jan Kees Wiebenga, voormalig lid Raad van State, Eerste en Tweede Kamer, ondervoorzitter Europees Parlement, over ‘Vrede en Europa’.

Dinsdag 12 juni: Aart Bos van de jonge internationale vredesbeweging MasterPeace. Deze beweging werkt in ruim 40 landen aan vrede. Aart Bos wordt na zijn lezing geïnterviewd door Jaap Sluis.

Dinsdag 4 september: Maarten Zweers over ‘Ook het begrip vrede behoeft een update’. Hij is van oorsprong Delfts ingenieur, lang werkzaam geweest in de theaterwereld en geeft in binnen- en buitenland voordrachten over levensbeschouwelijke thema’s en symbolische theaterwerken.

Dinsdag 9 oktober: Joke Hermsen over ‘Rivieren keren nooit terug’. Hermsen studeerde filosofie en letteren in Amsterdam en Parijs en schreef romans en filosofisch werk. Zoals in 2003 het essay ‘Heimwee naar de mens’ over kunst, literatuur en filosofie.

Dinsdag 13 november: Marjet Brolsma over ‘1918 en het verlangen naar vrede en vernieuwing in Europa’. Zij is docent Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. 


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl