Nieuws

 
 
1 mei 2018

Wereldzendingsconferentie groot succes

In maart van dit jaar werd de Wereldzendingsconferentie gehouden in Arusha, Tanzania. Er kwamen ruim 1000 afgevaardigden uit protestantse, rk, orthodoxe en vrije kerken bijeen. Het thema was: leerling zijn van Jezus van Nazaret - hier en nu.Alle werelddelen waren present. Ds. Marijn Vermet en ds. Paul Thimm namen als Nederlandse doopsgezinden deel.

Tijdens de slotdag stelde de conferentie een oproep in het Engels vast, waarvan inmiddels ook een Nederlandstalige versie beschikbaar is. Samen met andere NL-deelnemers verzorgden ds. Marijn Vermet en ds. Paul Thimm een blog. Dr. Fernando Enns, in Arusha deelnemer namens de Duitse broederschap, schreef eveneens een terugblik (in de Duitse taal).

De zendingsraden in Noordwest Europa schreven ter voorbereiding een Engelstalig document met daarin vragen over kerk-zijn in ons deel van de wereld. Het stuk vermijdt stereotiepen en is bedoeld voor een doorgaande discussie. Aanbevolen!

Foto: Albin Hillert, Wereldraad van Kerken. Dans tijdens de opening van de conferentie.


Naar het nieuwsoverzicht