Agenda

 
 
14 april 2018, 10:00 uur

Jaarvergadering Ring ZuidWest Nederland

Remonstrantse Kerk, Cornelis de Wittstraat 28, Dordrecht

Onder de titel 'Daar zit muziek in!' houdt deRing ZuidWest Nederland haar jaarlijkse jaarvergadering.

In het ochtendprogramma gaan we in op muziek in de eredienst. We hebben Yvonne Peters en Margriet den Hartog bereid gevonden om met ons aan de slag te gaan. We zullen ons laten inspireren door deze beide musici, maar zullen ook ervaringen uitwisselen. En natuurlijk gaan we zelf ook muziek maken.

Meld je aan viahet digitale aanmeldingsformulier op deze site. Deze dag is niet alleen voor kerkenraadsleden en BV-vertegenwoordigers.

Ochtendprogramma 'Daar zit muziek in'.

  1. Welkom door de doopsgezinde gemeente Dordrecht
  2. Openingswoord door bestuur Ring ZuidWest Nederland
  3. Inleiding over muziek in de eredienst door Margriet den Hartog en Yvonne Peters
  4. Met elkaar aan de slag: uitwisselen ervaring en natuurlijk ook samen muziek maken.

Lunch, aangeboden door de doopsgezinde gemeente Dordrecht.

Middagprogramma (ca 13.30 uur)met diverse vergaderpunten.


Naar de agenda