Agenda

 
 
10 mei 2018, 10:00 uur

Vermaningspad 2018 in Friesland

Doopsgezinde kerken Harlingen, Makkum, Witmarsum

Zoals ieder jaar wordt er op Hemelvaartsdag weer een Vermaningspad georganiseerd. Op donderdag 10 mei gaat de route langs de doopsgezinde gemeenten Harlingen, Makkum en de Lytse Streek, met als standplaats Witmarsum. Het thema is: 'Brede en smalle wegen'. Het belooft een interessante tocht te worden langs kronkelwegen door de ‘Greidhoeke’ en langs de Friese IJsselmeerkust, met een grote verscheidenheid in landschap en kerken.

Startplaatsen         

Harlingen, vermaning: Zoutsloot 50. Lang parkeren: Bij monument 'De Stiennen Man', Westerzeedijk, daarna per fiets naar de vermaning. Kort parkeren: Noorderhaven, Rommelhaven, Hoogstraat, Zoutsloot - vrij parkeren op Hemelvaartsdag.

Makkum, vermaning: Bleekstraat 11. Parkeren: Parkeerterrein Jumbo, Lieuwkemastraat 9, 8754 BL Makkum. N.B.: De straten bij de vermaning zijn alleen voor vergunninghouders.

Witmarsum, vermaning: Arumerweg 40. Hier kunt u ook gereserveerde fietsen afhalen (zie verderop in dit bericht). Parkeren: Deel van parkeerterrein Poiesz, Arumerweg 72 | Naast het oude gemeentehuis, Arumerweg 53 | Aan het eind van de Ulbe Hiemstrastrjitte, achter de bakkerij. 

U kunt vanuit bovenstaande vermaningen starten vanaf 10.00 uur. Van 11.30 tot 13.30 uur kunt u hier soep kopen (€ 1,-), melk en karnemelk. Een lunchpakket dient u zelf mee te nemen.

Het Monument, de Contourenkerk, het Schuilkerkje en de Vermaning in Itens zijn te bezoeken, maar hebben verder geen faciliteiten.

Huurfietsen

Het is mogelijk via de FDS (elektrische) fietsen te huren. Dit dient u voor 27 april door te geven via: frieslandfds@gmail.com. De fietsen staan op 10 mei voor u klaar in Witmarsum.

Tijd

Start: 10.00 uur  
Afsluiting: 16.00 uur in de Koepelkerk te Witmarsum, Arumerweg 11.

Programma

In Witmarsum kunt u het redelijk moderne kerkje, gebouwd in de jaren zestig, bezoeken. Dit is ook de plaats waar de gemeente ‘de Lytse Streek’ haar diensten houdt. Dit is een fusiegemeente, samengesteld uit de doopsgezinde gemeente Franeker, Itens, Witmarsum/Pingjum.

In Makkum staat aan de Bleekstraat/Tuinstraat de vermaning, die ook wel ‘het Kasteeltje’ genoemd wordt, vanwege de torentjes en de glas-in-lood ramen. Het interieur is sober maar heeft enkele unieke elementen, zoals de balkonnetjes bij het orgel. In deze kerk is ook de plek te bekijken waar in de oorlog onderduikers verborgen werden.

De vermaning in Harlingen is de jongste vermaning op de route. Op de plek waar eerst de oude vermaning en oude diaconiehuisjes stonden, is een ruime multifunctionele zaal gerealiseerd met ruimtes die onderdak bieden aan de diverse groepen in de gemeente. De doopsgezinde gemeente is gevestigd aan de Zoutsloot in Harlingen, het grachtje waar ieder jaar de beroemde kerstmarkt georganiseerd wordt.

De vermaning van Itens is sinds 2016 verkocht aan de hervormde gemeente Itens/Hennaard. Maar voor dit Vermaningspad hebben we de hervormden bereid gevonden het prachtige kerkje voor ons te openen. De fietsroute leidt niet naar Itens i.v.m. de afstand.

In Pingjum staat het Schuilkerkje. In dit eenvoudige kerkje zonder orgel zal een DVD presentatie zijn. Deze start elk heel uur en duurt in totaal circa 20 minuten. Het Contourenkerkje en het Monument zijn buiten het dorp gelegen maar zeker een bezoek waard, zo midden in het landschap.

De afsluitende vesper vindt om 16.00 uur plaats in de Koepelkerk in Witmarsum. In deze kerk heeft Menno Simons ook werkelijk gepreekt in de tijd dat hij vicaris was.

De kosten voor deze dag bedragen € 5-, inclusief koffie, thee, een programmaboekje en een aandenken.

Meer informatie: frieslandfds@gmail.com.

 


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl