Agenda

 
 
7 april 2018, 10:30 uur

Workshop Doopsgezinde Zending

Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

Ga dan op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (Mat. 28:19a)

De Wereldraad van Kerken houdt om de tien jaar een Wereldzendingsconferentie. In maart van dit jaar wordt de volgende gehouden, in Arusha, Tanzania. Het thema van de conferentie is: ‘Leerling zijn van Jezus van Nazaret, hier en nu’.

De Doopsgezinde Zending gaat in haar jaalijkse workshop met dit thema aan de slag, vanuit tenminste twee invalshoeken.

Programma

Ontvangst met koffie of thee vanaf tien uur; start om half elf.

EERSTE DEEL

Vanuit de lekenprekerscursus 2017/2018 in Amsterdam vertellen Marjan Klomp-Gerringa, André Maris en Teun-Jan Tabak over hun ervaringen tijdens de cursus. Wat betekent deelname aan de cursus voor hen persoonlijk en voor de gemeenten waar ze zullen voorgaan? Hoe zijn zij zichzelf na het volgen van de cursus als leerling van Jezus van Nazaret gaan zien?

TWEEDE DEEL

Vanuit de Wereldzendingsconferentie te Arusha laten Paul Thimm, predikant te Arnhem en Marijn Vermet, predikant te Aardenburg beelden zien van de conferentie. Ook vertellen zij over wat hen tijdens de conferentie en in hun ontmoetingen met Tanzaniaanse gemeenten heeft getroffen. Wat hebben zij daar ontvangen om door te geven aan de gemeenten hier? Hoe zien zij het leerling-zijn van Jezus in het veranderende Nederland? 

Vervolgens staat een lunch gereed, wel graag aanmelden via het secretariaat: info@doopsgezindezending.nl.

Na de lunch is er de algemene ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending. U kunt, als lid, desgewenst agenda en stukken voor deze vergadering opvragen bij het secretariaat.


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl