Agenda

 
 
14 april 2018, 10:00 uur

Studiedag Weg van de Tora

Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10, Bussum

In Bussum wordt een studiedag gehouden over Weg van de Tora deel 1, met als thema 'naastenliefde'. De dag wordt organiseerd door de Commissie Joden en Christenen van de ADS.

Voor christenen is naastenliefde een overbekend begrip. In het Nieuwe Testament wordt het door Jezus genoemd als het grote tweede gebod: ‘Heb je naaste lief als jezelf’. Maar wat betekent dat en hoe breng je naastenliefde in praktijk? Tijdens deze studiedag gaan we terug naar de bron waar Jezus uit putte, nl. Leviticus 19. We zullen context en inhoud van de opdracht tot naastenliefde onderzoeken aan de hand van gedeelten van het studiemateriaal Weg van de Tora, deel 1. We zullen nieuwe en verrassende inzichten ontdekken, die genoeg stof tot gesprek zullen bieden.

In de afgelopen jaren heeft de Commissie inzake de verhouding Joden-Christenen van de ADS een serie ontwikkeld: Weg van de Tora, waarvan inmiddels zes delen zijn verschenen. In ieder deel worden verschillende onderwerpen uit de vijf boeken van Mozes (Genesis tot en met Deuteronomium) behandeld aan de hand van klassieke joodse uitleggingen en commentaren. Met het publiceren van deze serie beoogt de Commissie christenen de weg terug te wijzen naar de werkelijke betekenis van de Tora. De Tora is in de christelijke traditie dikwijls gezien als 'de wet', waarmee de werkelijke betekenis als 'onderwijzing, lering' uit het oog werd verloren.

De leiding van deze studiedag is in handen van drs. Afke Maas-Smilde en ds. Johannes van der Meer, beiden doopsgezind predikant en docent leerhuisgroepen.

De studiedag vindt plaats in de Vermaning in Bussum, Wladimirlaan 10. De Vermaning is op loopafstand van het station Naarden-Bussum. Aanvang: 10.00 uur. De dag duurt tot 16.00 uur. De kosten bedragen € 20,-. Graag ter plekke te voldoen. Voor koffie, thee, sap e.d. wordt gezorgd. Wel graag zelf een lunchpakket meenemen.

Het studiemateriaal betreft teksten uit Weg van de Tora, deel 1. Deelnemers die niet in het bezit zijn van deel 1, kunnen dit ter plaatse aanschaffen voor € 7,-. Wel graag bij aanmelding vermelden of men een exemplaar wil kopen. Ook is het mogelijk een exemplaar aan te vragen bij de ADS: 020 6230 914 | ads@doopsgezind.nl.

Belangstellenden voor de studiedag kunnen zich opgeven bij mevr. drs. Afke Maas-Smilde: asmilde@ziggo.nlDe studiedag gaat door bij minimaal 10 deelnemers. 


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl