Agenda

 
 
15 februari 2018, 20:00 uur

Lezing vreedzaam samenleven christenen en moslims

Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Drs. Esther Struikmans houdt in het DoRe Café in Groningen een lezing over hoe moslims en christenen vreedzaam kunnen samenleven. Esther Struikmans is theloog, predikant van de PKN in Assen, arabist en Midden-Oostendeskundige. 

Allereerst geeft Struikmans een analyse van de situatie in Nederland m.b.t. het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen, in het bijzonder die van moslims (of anderen) met christenen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Hoe urgent is het probleem van het vreedzaam samenleven momenteel in ons land? Hoe is het gesteld met ware verdraagzaamheid of is er slechts neerbuigende tolerantie? Welke misverstanden en vooroordelen bestaan er in Nederland over moslims en de islam?

Struikmans vergelijkt de situatie in Nederland met de co-existentie van bevolkingsgroepen in andere landen waar zij heeft gewoond of onderzoek heeft gedaan. Zij gaat na wat wij kunnen leren van positieve of negatieve ervaringen in landen als Albanië, Frankrijk, Oeganda, Libanon en Syrië.

In interactie met het publiek besteedt zij tenslotte aandacht aan wat wij zelf heel praktisch kunnen doen om het vreedzaam samenleven in ons land te bevorderen. Een vraag die daarbij naar boven kan komen is: kan de christelijke identiteit hierbij inspiratie bieden en behulpzaam zijn?

De lezing zal via een beamer visueel ondersteund worden met korte tekstuele samenvattingen en illustraties. Entrée: vrijwillige bijdrage, na afloop een hapje en drankje.

Drs. Esther Struikmans (1969) studeerde theologie en arabistiek in Amsterdam, Groningen en Damascus en werkt nu als PKN-predikant in Assen. Ook was zij redacteur van het tijdschrift BEGRIP MoslimsChristenen. Zij woonde en werkte eerder in het Nabije Oosten en deed in 2011/2012 onderzoek naar het samenleven van christenen en moslims in Albanië, waarover ze een audiodocumentaire maakte. Dit onderzoek groeide uit tot een van haar masterscripties, die ze in 2016 omwerkte tot een publieksvriendelijke versie, getiteld: ‘Wat is jullie geheim? Wat wij in Nederland kunnen leren van Albanezen en anderen over positief samenleven als christenen en moslims.’ Dit boek is op de avond zelf te koop óf vooraf te bestellen bij de auteur, via 050 311 9014 | estruikmans@hotmail.com. 

In maart 2018 gaat het DoRe-Café op deze thematiek door, via een gesprek tussen mensen met verschillende religies of levensbeschouwingen.  


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl