algemeen > home

Van harte welkom

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping,†verbondenheid met elkaar en†inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Persoonlijke geloofsbelijdenis
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. 
 
 
 

Uitgelicht

Doopsgezind NL mei 2016 Doopsgezind NL mei 2016
De lange adem... Over dreiging en angst, terrorisme en geweld, oorlog en vrede. Met terrorismedeskundige en historicus Jacco Pekelder, vijf jaar geweldloos communiceren in Almere en een artikel over de gespannen situatie in Colombia, waar onlangs een studiereis van het doopsgezind seminarium heenging. En nog veel meer, in het meinummer van Doopsgezind NL. Lees meer >>

Actueel

'Ze heeft Down'

'Ze heeft Down'
Wat vraagt het van een ouder als je kind een (heel) eigen weg gaat? Welke zorgen heb je? Waar zit het verdriet? Waar je trots? En welke talenten boort†je kind†in je aan? Annemieke is moeder van†Fenna (8), Meike (6) en Hidde (4). Fenna heeft het syndroom van Down. '...van alle dingen die een kind kan hebben leek Down ons bepaald niet de ergste handicap. Ik ben niet pro life, maar abortus lijkt me veel erger.' Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 11 | mei 2016

Nieuwsbrief nr 11 | mei 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde SociŽteit. Lees meer >>


Fonds van de doopsgezinde gemeente in Zuid Limburg
Voor 2016 is er een bedrag van ruim Ä 7.000 beschikbaar.†Bij het bureau van de ADS kunt u tot 1 juli 2015 uw aanvraag voor een gift indienen.†Het gaat om ondersteuning voor kleine, korte projecten. Lees meer >>


De vreemde vrijheid

De vreemde vrijheid
In vergelijking met de jaren vijftig van de twintigste eeuw is een groot deel van de Europeanen vrijer dan ooit, en glimlachen we om de bekrompenheid van toen. Maar: volstaat de vrijheid die het einde van de ideologieŽn van toen ons heeft gebracht? Is er niet dringend behoefte aan een andere vrijheid? Deze vragen stelde prof. dr. Laurens ten Kate in zijn oratie ĎDe vreemde vrijheidí, gehouden op 11 mei 2016. Lees meer >>

Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2016 Doopsgezind.nl