algemeen > home

Van harte welkom

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Persoonlijke geloofsbelijdenis
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.


 

 
 
 
 

Uitgelicht

Doopsgezind NL juni 2016 Doopsgezind NL juni 2016
Het tweede nummer in het kader van De lange adem... Oorlogsjournalist Arnold Karskens geeft een stevige waarschuwing af: "Er komen hele serieuze en nare problemen onze kant op." Verder schrijft Wieteke van der Molen over 'Kleine Vrede', Kalle Brüsewitz over 'De kunst van oorlog en de oorlog in kunst' en Marijke van Duin over haar ervaringen op Tel Aviv, waar ze werd opgepakt en vastgezet. Lees meer >>

Actueel

Doopsgezind Nederland op de kaart
Het Mennonitisches Lexikon is een in het Duits geschreven encyclopedie over de mennonieten/doopsgezinden wereldwijd. Het werk bestaat uit drie delen en is sinds 2011 online te vinden, maar nog steeds in ontwikkeling. Een belangrijke bijdrage uit Nederland gaat over de werkgroep Ho-He. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 13 | juni 2016

Nieuwsbrief nr 13 | juni 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Mennokapel in Haarlem-Noord: andere bestemming

Mennokapel in Haarlem-Noord: andere bestemming
Vanaf de oorlogsjaren heeft de Haarlemse doopsgezinde gemeente voor leden en belangstellenden in Haarlem-Noord gebruik gemaakt van de Mennokapel in de Indischestraat. Eerst werd de in 1939 gebouwde kapel gehuurd, in 1954 werd het aangekocht. Al die jaren heeft het gefunctioneerd als een eenvoudige, intieme ruimte waar ‘s zondags diensten werden gehouden en door de week allerlei andere activiteiten plaats vonden. Lees meer >>


Afscheid Pieter Post

Afscheid Pieter Post
Op zondag 12 juni nam ds. Pieter Post afscheid van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond. Dit in verband met zijn beroep naar de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd met ingang van 1 augustus aanstaande. Dit afscheid was vervroegd in verband met de vakanties.

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2016 Doopsgezind.nl