algemeen > home

Van harte welkom

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Persoonlijke geloofsbelijdenis
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.


 

 
 
 
 

Uitgelicht

Aardbeving in Nepal
Doopsgezind WereldWerk stelt haar bankrekening open voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Mennonite Central Committee (MCC), de zusterorganisatie van WereldWerk in Noord-Amerika, heeft medewerkers ter plaatse die vanuit hun kantoor samen met lokale organisaties zich in eerste instantie richten op afgelegen gebieden met voedsel en onderdak. Lees meer >>

Actueel

Doopsgezind NU Doopsgezind NU 11, 29 mei 2015

Doopsgezind NU 11, 29 mei 2015
De digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU nummer 11 (mei 2015) is verschenen. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws, activiteiten en ontwikkelingen uit de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Lees meer >>


Global Mennonite Peacebuilding
Het Conrad Grebel University College in Canada organiseert in de zomer van 2016 een grote conferentie en een festival over vrede vanuit doopsgezind perspectief. De conferentie is bedoeld voor academici, praktijkgerichte werkers, artiesten, kerkelijk werkers, studenten en vredesactivisten. De organisatoren doen een internationale oproep om inhoudelijke voorstellen voor de invulling van het programma in te sturen. Lees meer >>


Hulpwerk MCC in Nepal

Hulpwerk MCC in Nepal
Na de aardbevingen in Nepal is de Noord-Amerikaanse hulporganisatie Mennonite Central Committee (MCC) direct gestart met het ondersteunen van de slachtoffers van het natuurgeweld. MCC heeft medewerkers ter plaatse die zich samen met lokale organisaties in eerste instantie richten op voedselhulp en onderdak.  Lees meer >>


Nieuwsbrief Doopsgezind WereldWerk #41
De 42e *extra* nieuwsbrief 'solidariteit en vrede' van Doopsgezind WereldWerk is verschenen. Met speciale aandacht voor de WereldWerk-dag op 30 mei. Een uitgebreid programma, informatiestands, films, workshops en voordracht over het werk en projecten van de organisaties die in DG Wereldwerk samenwerken. Lees meer >>

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2015 Doopsgezind.nl