algemeen > home

Van harte welkom

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping,†verbondenheid met elkaar en†inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Persoonlijke geloofsbelijdenis
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. 
 
 
 

Uitgelicht

Wereldcongres in woord en beeld Wereldcongres in woord en beeld
Het Doopsgezind Wereldcongres is achter de rug. Door middel van†foto's, video's, blogs en diverse artikelen kunt u terugblikken op het congres. † Lees meer >>

Actueel

Doopsgezind NL oktober 2015

Doopsgezind NL oktober 2015
Het oktobernummer van Doopsgezind NL heeft als thema 'Ruimte voor vernieuwing?'. Dit naar aanleiding van het symposium ter gelegenheid van de benoeming van Erik Borgman als visiting professor aan het Doopsgezind Seminarium. Lees meer >>


Schweitzer in Aalsmeer

Schweitzer in Aalsmeer
Op zaterdagavond 10 oktober speelt theatergroep Engagement in Aalsmeer het stuk 'Schweitzer'. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Albert Schweitzer overleed.†Schweitzer was toen negentig jaar oud. Lees meer >>


Doopsgezind Erfgoed Polen
Een avond verzorgd door de doopsgezinde stichting Nederland-Polen, met aandacht voor vluchtverhalen en hun betekenis voor deze tijd. In de zestiende eeuw werden de Mennonieten vervolgd en vluchtte een aantal van hen naar Polen, waar de vorst hen vrijheid van godsdienst verleende. In ruil daarvoor toverden zij de Weichseldelta om in cultuurland. Lees meer >>


Actualiteit van de DG Gemeente

Actualiteit van de DG Gemeente
De Meniste Wurkpleats in Heerenveen organiseert een avond met als thema 'De actualiteit van de Doopsgezinde Gemeente in de 21e eeuw'. Henk Stenvers, directeur Algemene Doopsgezinde SociŽteit, vertelt over zijn persoonlijke ervaringen op het Wereldcongres. Lees meer >>

Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2015 Doopsgezind.nl