contact | links | sitemap  
 

Welkom bij de Doopsgezinden. Wij zijn een christelijke groepering met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van:

  • persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping
  • verbondenheid met elkaar
  • inzet voor vrede in het klein en in het groot

Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. 

   
       
 
 
Dopersduin meest spiritueel?
Kruispunt Radio is op zoek naar de 'Meest spirituele plek van Nederland'. Luisteraars hebben 35 locaties genomineerd en Dopersduin in Schoorl in één van de genomineerden. Op 26 september maakt Kruispunt de Top 5 bekend, waarna de slotronde wordt gehouden. Op vrijdag 10 oktober onthullen we de Meest Spirituele plek van Nederland tijdens een live uitzending vanaf die locatie.
> lees verder
 
 
Doperscafé Dordt
Op donderdag 25 september (20:00 uur) is Christien Duhoux-Rueb te gast in het Doperscafé Dordt. Ze zal spreken over het thema: Helpen is alleen helpen als het helpt. Kent u die mop van dat oude vrouwtje dat geholpen werd om een drukke straat over te steken? Ze wilde niet eens naar de overkant...
> lees verder
 
 
God in de Lage Landen
De tweede aflevering van de TV-serie 'God in de Lage Landen', op 13 september aanstaande, staat in het teken van 'God en Geweld'. In deze aflevering vertelt Ernst Daniël Smid over Jan van Leiden die als leider van de wederdopers een gewelddadig schrikbewind voert in Munster. Opmerkelijk genoeg komt uit deze beweging van wederdopers ook de eerste kerk voort die macht en geweld afzweert voort onder leiding van de Friese uitgetreden priester Menno Simonsz.
> lees verder
 
 
Orgelbespeling Almelo
Op zaterdag 20 september bespeelt Jan Kobus het Heilmann-Courtain-orgel in de Doopsgezinde Kerk in Almelo, Grotestraat 57.
> lees verder
 
 
Studiedag Anne Zernike Fund
Op 8 november 2014 organiseert het Anne Zernike Fund een studiedag in het kader van kruispuntdenken. In 2011 is het Anne Zernike Fund opgericht met het doel om wereldwijd vrouwelijke doopsgezinde theologen te ondersteunen in maatschappelijke acceptatie.
> lees verder
 
 
Benefietlunch voor Dopersduin
De startzondag van de beide Doopsgezinde Gemeenten in Twente, op 14 september in Almelo, krijgt een feestelijk tintje. De dienst begint om 10:15u in de Doopsgezinde Kerk, Grotestraat 57. Daarnaast verleent het trio/kwartet "TreQuartone" muzikale medewerking aan de dienst en geven zij na afloop een klein concertje. Aansluitend is er koffie/thee, waarna u kunt deelnemen aan een benefietlunch ten bate van Dopersduin.
> lees verder
   
       
       
 
   
   
 
   
 
 
   


 
     
   
     
     
   
     
     
   
   
 
     
     
   
 
     
     
   
 
naar boven
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam | Tel: 020-6230914 | ads@doopsgezind.nl

  disclaimer | FAQ | colofon |