contact | links | sitemap  
 

Welkom bij de Doopsgezinden. Wij zijn een christelijke groepering met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van:

  • persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping
  • verbondenheid met elkaar
  • inzet voor vrede in het klein en in het groot

Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. 

   
       
 
 
Gevraagd: Enthousiaste Koster
In verband met het vertrek van onze huidige koster, is de doopsgezinde gemeente Mid Fryslân op zoek naar iemand (m/v) die deze plek in kan vullen. Het betreft een taak die gemiddeld 8 uur per week beslaat. Zij vragen daarvoor een enthousiast persoon met affiniteit voor de doopsgezinde denkwereld.
> lees verder
 
 
De Broer van Job
Donderdag 15 mei a.s. is de laatste open avond in de serie ‘Leven met de tijd’ in de Doopsgezinde Kerk te Haren. Kees van der Zwaard komt dan met de voorstelling ‘De Broer van Job’.
> lees verder
 
 
Geloofsoverdracht: hoe doe je dat?
Al enkele jaren wordt er in het voorjaar een dag georganiseerd om (vrijzinnige) ouders en hun kinderen elkaar te laten ontmoeten om zo geïnspireerd te worden en na te denken over hun eigen keuzes met betrekking tot geloofsopvoeding. Deze dag wordt gezamenlijk georganiseerd door het remonstrants en doopsgezind jongerenwerk en zal plaatsvinden op zondag 1 juni in Hoorn.
> lees verder
 
 
Tweedaagse cursus Geweldloos Communiceren
In het Foreestenhuis in Hoorn wordt in het weekend van 10 en 11 mei de cursus 'Geweldloos communiceren' gegeven. Geweldloos Communiceren is de dagelijkse oefening om steeds opnieuw te onderzoeken wat de meest passende oplossing is als zich een (groter of kleiner) conflict aandient.
> lees verder
 
 
  Project Mindlab wint Compassieprijs 2014
De landelijke Compassieprijs 2014 werd vrijdag 11 april in het Gemeentehuis in Lochem uitgereikt aan Peter Leslie met zijn Project Mindlab. Saïd Tahri van de Stichting Moria werd tweede. Charles Hamburger behaalde de derde prijs met de Deugdenboom. De prijs omvatte een geldbedrag van 1000 euro, een compassielamp en een oorkonde.
> lees verder
 
 
Wereldmaaltijd Apeldoorn
Op zondagochtend 18 mei wordt er in de Doopsgezinde Kerk aan de Paslaan 6 in Apeldoorn een feestelijke viering gehouden met als thema ‘De maaltijd’. In deze viering vertelt verhalenverteller Kees Posthumus een aantal Bijbelverhalen over de maaltijd ‘vroom en vrolijk’ opnieuw. ’s Middags vindt in dezelfde Doopsgezinde Kerk een Wereldmaaltijd plaats.
> lees verder
   
       
       
 
   
   
 
   
 
 
   


 
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
   
 
     
     
   
 
     
     
   
 
naar boven
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam | Tel: 020-6230914 | ads@doopsgezind.nl

  disclaimer | FAQ | colofon |