algemeen > home

Van harte welkom

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Persoonlijke geloofsbelijdenis
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.


 

 
 
 
 

Uitgelicht

Doopsgezind NL juli-augustus 2016 Doopsgezind NL juli-augustus 2016
Het slotnummer van het drieluik De lange adem... Krista van Velzen over nucleaire ontwapening, Meester Bart over hoe terreur en dreiging doorwerken in de klas, Tom Rijken over mediation als weg naar vergeving, en nog veel meer... Lees meer >>

Actueel

Nieuwsbrief nr 17 | augustus 2016

Nieuwsbrief nr 17 | augustus 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Openingssymposium Centrum voor Contextueel Bijbellezen
De Protestantse Theologische Universiteit en Vrije Universiteit organiseren in samenwerking met Kerk in Actie te Amsterdam een symposium in het kader van de start van het Centrum voor de Contextuele Lezing van de Bijbel, dat voortkomt uit de Stichting Dom Helder Camara Leerstoel. Het centrum werkt samen met een aantal maatschappelijke partners, waaronder de doopsgezinde broederschap. Lees meer >>


Dopers café over het recht in Harlingen

Dopers café over het recht in Harlingen
Mr. Wim Anker vertelt over zijn werk als strafpleiter in geruchtmakende zaken: 'Is het recht rechtvaardig? Strafpleiten op een evenwichtsbalk.' Anker neemt veel strafzaken aan en doet pro-Deozaken, ook van cliënten bij wie voor het publiek de schuld al vaststaat. Lees meer >>


Deel 42 Doopsgezinde Bijdragen verschenen

Deel 42 Doopsgezinde Bijdragen verschenen
Het 42ste jaarboek van de Doopsgezinde Historische Kring - Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nr 42 (2016) is verschenen. Het heeft - in tegenstelling tot vorige jaren - geen speciaal thema, wel komt het onderwerp van de najaarsbijeenkomst van 2015: Doopsgezinden en hun verhouding tot Oranje in verschillende artikelen aan de orde. Lees meer >>

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2016 Doopsgezind.nl