contact | links | sitemap  
 

Welkom bij de Doopsgezinden. Wij zijn een christelijke groepering met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van:

  • persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping
  • verbondenheid met elkaar
  • inzet voor vrede in het klein en in het groot

Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. 

   
       
 
 
Jaarvergadering Church and Peace
Churs and Peace komt naar Nederland op 23 tot 25 mei. Wereldwerk is lid van Church and Peace. Henk Blom, Coot Winkler Prins, Roel Meihuizen en Janna Postma zijn op persoonlijke titel met deze organisatie verbonden. Ook Kerk en Vrede is er lid van. Dit is een goed moment deze verbondenheid te beleven of kennis te maken met Church and Peace.
> lees verder
 
 
  Doopsgezind NU nummer 8 én Special BV
Twee edities van de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU: nummer 8 (april 2014) én de special over de onlangs gehouden Broederschapsvergadering, zijn verschenen. Klik op lees verder om de nieuwsbrieven te downloaden.
> lees verder
 
 
Jubileumconcert Les Chantres
Op zaterdag 10 mei 2014 om 20.00 uur geeft interkerkelijk koor ‘Les Chantres’ uit Papendrecht een feestelijk jubileumconcert in de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp ter ere van het 25-jarig bestaan. Het thema van het concert is “Thanks be to our God & Experiencing God” .
> lees verder
 
 
Nieuwsbrief Doopsgezind WereldWerk #29
logo wereldwerkDe 29e nieuwsbrief 'solidariteit en vrede' van Doopsgezind WereldWerk is verschenen. Klik op 'lees verder' om de nieuwsbrief te downloaden.
> lees verder
 
 
Orgelbespeling Almelo
Op zaterdag 17 mei bespeelt Dick Sanderman het Heilmann-Courtain-orgel in de Doopsgezinde Kerk in Almelo, Grotestraat 57.
> lees verder
 
 
Een pelgrimage naar rechtvaardige vrede
Op deze zondag gaat Fernando Enns vanaf half twaalf met ons in gesprek over de vraag wát de weg van de Wereldraad van kerken voor ons concreet kan betekenen. Een dialoog over engagement en geloof. Een zoektocht naar verbinding en bruggen met en in de wereld waarin we leven.
> lees verder
   
       
       
 
   
   
 
   
 
 
   


 
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
   
 
     
     
   
 
     
     
   
 
naar boven
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam | Tel: 020-6230914 | ads@doopsgezind.nl

  disclaimer | FAQ | colofon |