algemeen > home

Van harte welkom

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Persoonlijke geloofsbelijdenis
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.


 

 
 
 
 

Uitgelicht

Wereldcongres in woord en beeld Wereldcongres in woord en beeld
Het Doopsgezind Wereldcongres is achter de rug. Door middel van foto's, video's, blogs en diverse artikelen kunt u terugblikken op het congres.   Lees meer >>

Actueel

Studiedag jaarthema

Studiedag jaarthema
Het Doopsgezind Seminarium en ADS gemeenteopbouw organiseren op dinsdag 8 september 2015 een studiedag over het jaarthema 2015/2016 Geroepen om te leven. Deze dag vindt plaats op het kantoor van de ADS en is bestemd voor predikanten, voorgangers, pastoraal werkers, studenten en geïnteresseerde gemeenteleden. Lees meer >>


Geweldloos in tijden van terreur
Op zondag 20 september, in de Vredesweek 2015, is er in de Doopsgezinde Kerk aan de Paslaan een inspiratiebijeenkomst over geweldloosheid en terrorisme. Drie mensen die hun sporen hebben verdiend in geweldloze actie vertellen hun ervaringen. Er is volop ruimte om met elkaar door te praten. Lees meer >>


Verborgen plekken

Verborgen plekken
In Fotogalerie De Gang is vanaf 7 september de expositie ‘Verborgen plekken’ van fotograaf Fréderique van Rijn te zien. Zij dwaalde langs Doopsgezind erfgoed in Haarlem op zoek naar verborgen plekken.  Lees meer >>


Nieuwsbrief Doopsgezind WereldWerk #45
De 45e nieuwsbrief 'solidariteit en vrede' van Doopsgezind WereldWerk is verschenen.  Lees meer >>

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2015 Doopsgezind.nl