algemeen > home

Van harte welkom

Wij zijn een christelijke geloofsgemeenschap met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Naar bijbels inzicht ging en gaat het ons om kleine zelfstandige gemeenten die leven van persoonlijke geloofsvrijheid en verdieping, verbondenheid met elkaar en inzet voor vrede in het klein en in het groot.

Persoonlijke geloofsbelijdenis
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede.


 

 
 
 
 

Uitgelicht

Somber en hoopvol Somber en hoopvol
Op zaterdag 7 november vond in de vermaning van Heerenveen de vierde Menno Simons-lezing plaats. Spreker was Maurits Groen, die sprak over de noodzaak om een transitie te maken van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, naar duurzame energie opgewekt door onder meer wind- en zonne-energie. Lees meer >>

Actueel

Doopsgezind NU Doopsgezind NU SPECIAL | Broederschapsvergadering november 2015

Doopsgezind NU SPECIAL | Broederschapsvergadering november 2015
In deze special van de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU, aandacht voor de op 21 november gehouden landelijke broederschapsvergadering.  Lees meer >>


Verklaring omtrent vluchtelingencrisis
Bestuurders van doopsgezinde geloofsgemeenschappen in Europa en een aantal internationale gasten waren bijeen voor hun jaarlijkse vergadering van 23 tot 25 oktober 2015 in Buhl, Frankrijk. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om de zorg van de aanwezigen over de vluchtelingencrisis in Europa tot uitdrukking te brengen en werd er een verklaring aangenomen.   Lees meer >>


Een eigen weg (Zin in opvoeding)

Een eigen weg (Zin in opvoeding)
Nicole en Hielke zijn de ouders van Annemein, Aukje en Tjeetske. Aukje is 14, maar woont al op kamers, omdat zij haar voetbaltalent daar beter kan ontwikkelen. Nicole: ‘Sommige mensen zeggen wel: jeetje, dat je dat goed vindt. En natuurlijk wordt je navelstreng uitgerekt en denk je: o, m’n kind... Maar het gaat niet over mij, het gaat over haar. Voetballen is haar lust en haar leven. Ik gun haar dat ze kan doen wat ze het liefste doet. En ik moet bewaken dat zij het echt leuk blijft vinden.' Lees meer >>


17e-eeuwse remonstrantse geschiedenis
Predikante Kim Magnée-de Berg had dit jaar studieverlof. Zij verdiepte zich in de 17e-eeuwse remonstrantse geschiedenis. Op maandag 14 december houdt zij hierover in Gouda een presentatie met als titel: Ferme vrouwen, 17e -eeuwse (geloofs)heldinnen. Lees meer >>

  Meer informatie   Facebook   Twitter   ANBI-register
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2015 Doopsgezind.nl